Vilkår og betingelser

For å holde deg oppdatert på nyheter fra DIGIN kan du melde deg på e-postvarsel https://diginenergi.no/aktuelt/

Vi i DIGIN er opptatte av personvern og sikkerhet. Under kan du lese hvorfor vi lagrer personopplysninger, hvordan vi ivaretar sikkerheten og hvordan du kan stoppe e-postvarselet. 

Vi ivaretar dine opplysninger

Når du fyller ut og sender inn skjema, lagrer vi ditt navn og din e-postadresse. Dette må vi lagre for å kunne sende deg varsel på e-post. 

Ditt navn og din e-postadresse er lagret trygt i vår database. Vi benytter sikkerhetsutvidelser på nettsiden slik at ikke uvedkommede skal få tilgang.

Vi kommer aldri til å utlevere dine opplysninger til tredjeparter eller bruke dine opplysninger til noe annet å sende deg et varsel på e-post når vi publiserer en nyhet på vår nettside diginenergi.no.

Stoppe varsel

Det blir ikke opprettet en brukerkonto på vår nettside, så du kan ikke logge inn noe steder for å håndtere varselet. Det vil imidlertid være en link for avmelding i footer i e-postvarselene du mottar. Du kan også kontakte oss så kan vi fjerne deg fra lista.