V 0.8 av API for ny nettleie er tilgjengelig – kom med innspill!

av | 27.10.21

Versjon 0.8 av API-spesifikasjonen,  det vil si skjemaer for utveksling av nettariffdata,  er nå tilgjengelig her (lenke). DIGIN prosjektet ønsker tilbakemeldinger og forslag til forbedringer fra alle aktører.

Endret forskrift om tariffer  vil tre i kraft 01.01.2022 og pålegger alle nettselskap å innføre en effektbasert nettariff. Endringen har til hensikt å få nettleien til å tydeligere gjenspeile hvordan kostnadene i nettet oppstår med dagens stadig mer effektkrevende strømforbruk. Kundene får nå et insentiv til å tilpasse forbruket, slik at totalkostnaden blir lavest mulig for alle. For å få til dette trenger vi et samspill mellom nettselskaper, kunder og tredjepartsaktører. Denne API-spesifikasjonen muliggjør nettopp dette.

Den siste tiden har DIGIN jobbet med en API-spesifikasjon  for å kommunisere den nye nettleien mot kunde og tredjeparter. Dette gjøres for at sluttbrukere skal kunne reagere på de nye prissignalene ved hjelp av smarthusteknologi og styringssystemer. Formålet er å ha en enhetlig måte å kommunisere de nye tariffene på, uavhengig av hvilket nettselskap kunden er tilknyttet.

Versjon 0.8 tilgjengeliggjøres nå for at nettselskaper, tilbydere av smarthusteknologi og  styringssystemer, samt markedsaktører og andre kan forberede implementering og komme med tilbakemeldinger innen den endelige versjonen (Versjon 1.0) slippes.

Tidslinje videre:

  • Informasjonsmøte med mulighet for spørsmål: 2 november kl. 09:00 – 10:00 (digitalt)
  • Frist for tilbakemeldinger: 10 november.
  • Versjon 1.0 er forventet tilgjengelig innen utgangen av november.

Infomøte 2. november

Den 2. november (2021) avholdes et infomøte hvor det vil bli gitt en kort gjennomgang av spesifikasjonen før en runde med Q & A. Vi inviterer alle interesserte aktører til å delta. Meld deg på her.

Tilbakemeldinger

Vi setter stor pris på alle tilbakemeldinger, men ser helst at alle ønsker om endringer kommer med konkrete forslag til justeringer. Vennligst send innspill med emne “API Nettleie tilbakemelding” til: DIGIN@energinorge.no  eller start en diskusjon direkte i GitHub her.

Vi ønsker særlig tilbakemeldinger ang. følgende

Fra tredjepartsaktører:

  • Innspill og refleksjoner rundt API-spesifikasjonens oppbygning.
  • Hensiktsmessig struktur for deling av effekttariffer for bygg med uttak over 100kW.

Fra nettselskaper:

  • At så mange nettselskaper som mulig verifiserer at deres tariffmodell kan representeres av de tilgjengelige skjemaene. Dette kan gjøres ved å fylle inn egne priser i den eksempelfilen som passer din tariffmodell.

Vi ser frem til dialog og konstruktive tilbakemeldinger på løsningen og kommer snart med V 1.0.