Ut av PDFen: DIGIN samarbeidspartner NVE lanserer PlanNett

av | 19.08.22

Under Arendalsukas åpningsdag, lanserte NVE sin nye applikasjon PlanNett. Dette er en applikasjon som er forventet å bedre samhandling i nettplanleggingen og legge til rette for raskere nettutbygging.

Gjennom prosjektet Digital KSU, har DIGIN samarbeidet tett med NVE i utviklingen av løsningen. PlanNett skal gjøre det mulig å levere inn KSU digitalt, slik at informasjon om nettselskapenes nettutviklingsplaner samles i PlanNett istedenfor PDFer.

Inga Nordberg, direktør for Energi og Konsesjon i NVE, foresto lanseringen, og fremhevet

  • At endring av prosesser og standardisering er nødvendig for å ta oss videre i bransjen.
  • Konsesjonsprosessen er ikke noe noen kan løse alene. Det er viktig med samarbeid med alle parter.
  • KSU har frem til nå vært innlevert er hvert annet år, men nå håper vi at dette kan bli et operativt verktøy. 

PlanNett er tilgjengelig på https://plannett.nve.no 

For mer informasjon se NVEs egen nyhetssak