Opptak av webinarer

Se webinar: Digital KSU 2. juni

I samarbeid med DIGIN har NVE jobbet med prosjektet Digital KSU (Digital Kraftsystemutredning). Prosjektet har utviklet første versjon (MVP), som blir vist frem i webinaret. Prosjektet vil også komme med anbefalinger til videre arbeid med digitalisering av...

Se webinar: Produktdata 19. mai

Standardiserte informasjonsmodeller for produkter brukt i strømnettet er en forutsetning for effektiv nettdrift og digital samhandling mellom aktører i hele verdikjeden. DIGINs prosjekt, Produktdata, er i «produksjonmodus», og lager modeller for forskjellige produkter...