SEMINAR: Leverandørforum

av | 3.12.21

Obs! Seminaret er over. Følg med for å melde deg på neste seminar!
DIGIN inviterer til Leverandørforum for å informere bransjens leverandører og andre interesserte om vår nye release fra DIGIN Grunnprofil og andre prosjekter i DIGIN, som Produktdata og API for nettleie.

For at vi skal lykkes med digitaliseringen av kraftsystemet må vi øke datakvaliteten og sørge for interoperabilitet mellom systemer og aktører i kraftsystemet. DIGIN addresserer dette gjennom flere prosjekter, for eksempel i prosjektet «Felles Grunnprofil» hvor DIGIN utvikler og standardiserer et felles språk for datautveksling, både mellom interne systemer og mellom ulike aktører i kraftsystemet. Meld deg på DIGIN leverandørforum og få med deg første lansering av Grunnprofilen og andre arbeidspakker, samt informasjon om planer fremover for disse arbeidspakkene.

Agenda:
– Status for arbeid i DIGIN arbeid i DIGIN v/ DIGIN
– Slipp av første versjon av grunnprofilen og planer for videre arbeid v/Geir Magne Abusdal, Prosjektleder Grunnprofil i DIGIN
– Q&A

Første versjon av DIGIN Grunnprofil inneholder:
– DIGIN Grunnprofil eksempelmodell på hvordan modellering av nettet bør gjøres.
– Med tilhørende modelleringsguide, dokumentasjon og navnestandard.
– Første versjon av DIGIN Grunnprofil dekker regionalt distribusjonsnett for kraftflytanalyse i henhold til CIM 16.
– Plan for videre arbeid, utvidelser og versjoner.