SEMINAR: API-IMPLEMENTERING FOR NY NETTARIFF

av | 31.03.22

Obs! Seminaret er over. Følg med for å melde deg på neste seminar!
For å støtte implementeringen av DIGINs API for nettariffer inviterer DIGIN til et miniwebinar for å hjelpe selskaper som er i ferd med, eller vurderer å implementere APIet for å tilgjengeliggjøre nettleie til kunder og tredjeparter. Det blir mulig å stille spørsmål.

I 2021 lanserte DIGIN en standard API-spesifikasjon for å kommunisere den nye nettleien mot kunde og tredjeparter. Ett selskap er ferdig med implementeringen av APIet og flere selskaper er i ferd med å implementere. Tilsammen dekkes ca halvparten av nettkundene i Norge.

Mer informasjon om prosjektet her: https://diginenergi.no/hva-gjor-vi/nettariff-api/

Tid: torsdag 31. mars klokken 14:00 – 15:00
Sted: Teams  

Agenda: 
• Hvorfor implementere API for nettariff’ ved Espen Lundberg Pedersen, Kundesjef hos Glitre
• Viktige vurderinger man må gjøre ved implementasjon – personvern etc.’ ved Are Røssum-Haaland, Enterprise Architect hos Elvia
• Bordet er ferdig dekket: Hva er gjort i DIGIN og av andre selskaper, hva finnes?’ – Frode Sætre Agder Energi Nett
• Q&A

Hvordan får jeg med meg dette?
Meld deg på her: https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=qBO-IS-5gEqc8xcCbUqBGNcsE7uBSAtFqTucVdknH3hUOVdMWjFIR1M2NDNSTk9ZTzRBUVE1Nk44NiQlQCN0PWcu