Se webinar: Veien mot effektiv nettilknytning – Erfaringer fra DataArena og demo av kapasitetskart

av | 2.09.22

Et økende antall forespørsler om nettilknytning har avdekket behovet for å effektivisere tilknytningsprosessen. Data Arena-prosjektet, ledet av Agder Energi Net, som har som mål å utvikle løsninger for effektiv nettilknytning. Prosjektet har blant annet utviklet en webløsning for å opplyse nettkunder om status for kapasiteten i strømnettet i området hvor Agder Energi Nett er konsesjonær. Les mer om webinaret her.