Se webinar: DIGIN-release Grunnprofil v 1.0

av | 7.04.22

DIGIN Grunnprofil dekker nå hele distribusjonsnettet og muliggjør utveksling av data mellom systemer og aktører for kraftflytanalyse på en standardisert måte.  

Hele v1.0 av DIGIN10 modellen med tilhørende modelling guide/veiledning ligger tilgjengeligGitHub. 

DIGIN10 modellen er en eksempelmodell utviklet av DIGIN, som dekker regionaldistribusjonsnett, og kan brukes sammen med Nordic 44 modellen for transmisjonsnett. 

Versjon 1.0 av modellen inkluderer LV nett i tillegg til MV nettet som var modellert i v0.5. Versjon 1.0 inkluderer også fullstendig løsning for kraftflyt med tilhørende diagrammer som illustrerer løsningen. Denne versjonen gir dermed en tydelig veiledning for hvordan å bygge opp en modell som støtter det norske LV og MV nettet. 

Informasjonsseminar DIGIN10 v.1.0 : 

For å introdusere arbeidet som er blitt utført i forbindelse med denne utgivelsen inviterer DIGIN til et kort seminar om DIGIN10 modellen. 

Agenda: 

  • Hva har blitt gjort  
  • Løsninger som har kommet til 
  • Neste skritt 
  • Erfaringsdeling fra implementering av DIGIN10 modellen