Se webinar: Digital KSU 2. juni

av | 7.06.22

I samarbeid med DIGIN har NVE jobbet med prosjektet Digital KSU (Digital Kraftsystemutredning).

Prosjektet har utviklet første versjon (MVP), som blir vist frem i webinaret. Prosjektet vil også komme med anbefalinger til videre arbeid med digitalisering av informasjon, som i dag inngår eller er tett knyttet mot KSU. Eksempler på temaer kan være prognoser, historisk last, registrering/rapporteringsløsning og integrasjon av nettplaner i konsesjonsprosess/FOS.

Prosjektet, Digital KSU skal bidra til samfunnsøkonomisk lønnsom nettutvikling gjennom digital samhandling. Som mange DIGIN-prosjekter innebærer dette felles informasjonsmodeller og løsning for hyppig og effektiv utveksling av informasjon mellom aktørene, samt å etablere standardisere utredningsprosesser.

Meld deg på webinar for å lære mer om prosjektet og om planene for utrulling i bransjen.

Meld deg på her.

Tid: 2. juni kl 14:00 – 15:00

Sted: Teams (du mottar link dagen før webinaret når du melder deg på)

Agenda:

  1. DIGIN – bransjens eget digitaliseringsinitiativ for full digital samhandling  
  2. DIGIN – Bransjens eget digitaliseringsinitiativ for full digital samhandling
  3. Digital KSU – Demonstrasjon av løsning
  4. Planer for videreutvikling og involvering.
  5. Q&A

Presentatører:

Rakel Utne Holt (NVE) – Produkteier

Nikolai Yde Aksnes (NVE) – Produkteier

Stacey Maree Trodal (DNV) – Prosjektleder