Se webinar: Deling av produksjonsplaner

av | 12.05.22

I dette webinaret ble resultater fra DIGINS pilot, Deling av produksjonsplaner, presentert. Produksjonsplaner er viktige brikker i informasjonen DSOene trenger for en effektiv nettdrift. Et oppsett basert på standardisert informasjon gjør det mulig for DSO å effektivt motta produksjonsplaner inn i egne systemer fra kraftprodusentene med høyere oppløsning og fra flere aktører, som f.eks. småkraftverk. Dette muliggjør mer presise kraftflytanalyser og prognostisering i nettselskapene, som igjen vil føre til bedre utnyttelse av nettet. ​

Innhold:

  1. Hvorfor DIGIN-pilot for Deling av produksjonsplaner – hva ønsker vi å oppnå? (Martin Hviid Nielsen, DIGIN)
  2. Kort om prosjektet – hvem, hva, hvordan (Kristoffer Sletten, Agder Energi Nett)
  3. Hva er gjort så langt og hva har vi lært (Jens Tore Holene, Elvia)
  4. Oppsummering og tanker om veien videre.