Samfunnsbedriftene nytt medlem i DIGIN

av | 29.04.21

Samfunnsbedriftene Energi har gått inn som støttespiller i DIGIN-programmet.  

DIGIN-programmet er fornybarnæringens felles digitaliseringsinitiativ. 12 større nettselskaper, Energi Norge og Statnett har gått sammen for i fellesskap å finansiere og utarbeide digitaliserte løsninger for datautveksling og effektiv informasjonsflyt. 
DIGIN skal utvikle og tilgjengeliggjøre felles informasjonsmodeller og felles standarder for datautveksling, og skal også drive kompetanseheving og erfaringsutveksling i næringen. Alt som utvikles gjennom DIGIN-samarbeidet skal være åpent tilgjengelig og komme hele fornybarnæringen til gode. 

Flere sentrale aktører og organisasjoner er også tilknyttet DIGIN som viktige støttespillere både for bred forankring, beste-praksis deling og kompetanse- og erfaringsutveksling.  

Nåværende støttespillere er NVE, Distriktsenergi, Nettalliansen og DigitalNorway, og nå kommer også Samfunnsbedriftene Energi inn i DIGIN. 

Direktør i Samfunnsbedriftene Energi Cecilie Bjelland sier:

  • For oss i Samfunnsbedriftene er det viktig å være en proaktiv medspiller av utviklingen i bransjen. For å løse de utfordringene næringen fornybarnæringen står overfor vil økt digital samhandling være en viktig del av løsningen. Derfor blir vi med og støtter opp om DIGIN-programmet.  

Leder for bransjestyret i DIGIN og administrerende direktør i Lyse Elnett, Håvard Tamburstuen er glad for at Samfunnsbedriftene er med på laget:

  • Med Samfunnsbedriftene i tillegg til Energi Norge og Distriktsenergi har vi samlet de viktigste organisasjonen i næringen om dette samlede løftet. Jeg ønsker Samfunnsbedriftene velkommen med og ser frem til godt samarbeid fremover. Med dette står Kraftnorge samlet bak DIGIN og det felles løftet vi står overfor.