Release DIGIN Grunnprofil v1.0

av | 22.03.22

Obs! Informasjonsseminaret er over. Klikk her for å se opptak.

DIGIN Grunnprofil v1.0 er nå ute og tilgjengelig. I denne versjonen har vi utvidet til å også inkludere lavspentnettet. DIGIN Grunnprofil dekker nå hele distribusjonsnettet og muliggjør utveksling av data mellom systemer og aktører for kraftflytanalyse på en standardisert måte.  

Hele v1.0 av DIGIN10 modellen med tilhørende modeling guide/veiledning ligger tilgjengeligGitHub[lenke]. 

DIGIN10 modellen er en eksempelmodell utviklet av DIGIN, som dekker regionaldistribusjonsnett, og kan brukes sammen med Nordic 44 modellen for transmisjonsnett. 

Versjon 1.0 av modellen inkluderer LV nett i tillegg til MV nettet som var modellert i v0.5. Versjon 1.0 inkluderer også fullstendig løsning for kraftflyt med tilhørende diagrammer som illustrerer løsningen. Denne versjonen gir dermed en tydelig veiledning for hvordan å bygge opp en modell som støtter det norske LV og MV nettet. 

Informasjonsseminar DIGIN10 v.1.0 : 

For å introdusere arbeidet som er blitt utført i forbindelse med denne utgivelsen inviterer DIGIN til et kort seminar om DIGIN10 modellen. 

Tid: Torsdag 7. April kl. 14:00-15:00 

Sted: Teams 

Agenda: 

  • Hva har blitt gjort  
  • Løsninger som har kommet til 
  • Neste skritt 
  • Erfaringsdeling fra implementering av DIGIN10 modellen  

Påmelding: Microsoft Forms 

Videre arbeid: 

Versjon 1.0 marker avslutningen på modellering basert på CIM16, fremover vil vi komme med ytterligere utvidelser og oppdateringer på modellen for å dekke større deler av nettet og økt kompleksitet. På planen står blant annet: 

  • Konvertere nåværende modell til CIM 17 – bedre støtte for DSOer sine behov 
  • Inkludere Measurement 
  • Utvide modellen både i størrelse og kompleksitet 
  • Ulike jordinger, Short Circuit, Vindpark ++ 

Tilbakemeldinger og dialog: 

Arbeidsgruppen tilgjengeliggjør nå arbeidet via GitHub[lenke] og åpner opp muligheten for dialog via denne plattformen.  

DIGIN ønsker å styrke dialogen med leverandører og setter pris på tilbakemeldinger på versjon 1.0 av DIGIN10 modellen, men også forslag til hva som burde prioriteres/undersøkes videre. Innspill mottas med takk og kan meldes inn via GitHub Issues her

Vi ser frem til dialog og konstruktive tilbakemeldinger på løsningen.