Release DIGIN Grunnprofil v 0.5

av | 3.12.21

DIGIN tar et viktig steg mot et standardisert felles språk for datautveksling når versjon 0.5 av DIGIN10 modellen lanseres.

Gjennom prosjektet «DIGIN CIM grunnprofiler for beregninger og simuleringer i distribusjonsnett» jobber DIGIN med å utvikle og standardisere et sett med felles profiler til bruk i analyse- og simuleringsverktøy. Dette vil legge til rette for økt gjenbruk av grensesnitt, økt datakvalitet, lavere implementasjonskostnader og derav mer effektiv drift. Dermed bidrar DIGIN til å løse ineffektiviteten dagens prosesser for integrering og datautveksling mellom systemer og aktører i energisektoren preges av.

DIGIN10 modellen er en testmodell utviklet av DIGIN, som dekker regionaldistribusjonsnett, og kan brukes sammen med Nordic 44 modellen.

Versjon 0.5 av modellen er basert på CIM 16 og CGMES 2.4 og inneholder profiler for kraftflytanalyse og simuleringsverktøy. Den er nå tilgjengelig som .zip-fil som kan lastes ned nederst på siden.

Videre arbeid.

Versjon 0.5 er bare starten, fremover vil vi komme med ytterligere utvidelser og oppdateringer for å dekke større deler av nettet og økt kompleksitet. På planen står blant annet:

  • MV + LV power flow (CIM 16)
  • MV + LV power flow (CIM 17)
  • Expand width/complexity of grid model
  • Measurement, Short Circuit, ++
  • Tilgjengeliggjøring og dialog med aktører via GitHub.

Se opptak fra lanseringen her for en gjennomgang

Tilbakemeldinger og dialog:

DIGIN ønsker å styrke dialogen med leverandører og setter pris på tilbakemeldinger på versjon 0.5 av DIGIN10 modellen, men også forslag til hva som burde prioriteres/undersøkes videre. Innspill mottas med takk og kan inntil videre sendes med  emne «Felles Grunnprofil tilbakemelding» til DIGIN@energinorge.no.

Vi ser frem til dialog og konstruktive tilbakemeldinger på løsningen. Arbeidsgruppen vil nå jobbe videre med å føre DIGIN10 modellen over på CIM 17, samt utvide modellen videre på flere områder.