Release DIGIN CIM-Produktprofiler for Cable og EndDevice

av | 8.04.22

DIGIN CIM-profiler for «Cable» og «EndDevice» er nå ute og tilgjengelig for bruk.

DIGINs CIM-profiler for produktdata er utviklet av DIGIN som såkalte extensions til eksisterende CIM-profiler. Nye profiler publiseres fortløpende. Leveransene fra prosjektet er forventet å muliggjøre store gevinster for bransjen i form av både effektivisering og bedre datakvalitet.

For å introdusere arbeidet som er blitt utført i forbindelse med lansering av profilene for «Cable» og «EndDevice» inviterer DIGIN til et kort webinar.

Tid: Torsdag 21. April kl. 14:00-15:00 

Sted: Teams 

Agenda: 

  • Hvorfor og hvordan: Kort introduksjon til prosjektet
  • Gjennomgang av publiserte profiler
  • Hva finnes av og hvor finner man dette?
  • Videre planer

Påmelding: Microsoft Forms 

Videre arbeid: 

Prosjektet er planlagt avsluttet i 2023, med publisering av nye profiler kvartalsvis. Neste kvartal (Q2 2022) er det planlagt å publisere DIGIN CIM-profiler for «Bushing», «SeriesCompensator», «ShuntCompensator», «OperatingMechanism», «InterrupterUnit» og «Lines and Poles (Use Case: Stolpeanalyse)». 

Tilbakemeldinger og dialog: 

Arbeidsgruppen tilgjengeliggjør arbeidet via GitHub[lenke] og det er muligheten for dialog via denne plattformen.  

DIGIN ønsker å styrke dialogen med leverandører og setter pris på tilbakemeldinger på publiserte profiler og forslag til hva som burde prioriteres videre. Innspill mottas med takk og kan meldes inn via GitHub Issues her

Vi ser frem til dialog og konstruktive tilbakemeldinger.