Presentasjoner fra AutoFOS-seminaret på Nettkonferansen 2019 i Trondheim

av | 13.01.20

I forlengelsen av Nettkonferansen 3-4 desember i Trondheim arrangerte Statnett et seminar om AutoFOS. Hensikten var å informere om status for AutoFOS, vise hvordan dette henger sammen med DIGIN og åpne opp for å få flere med inn i implementering og bruk av løsningen.

Seminaret var fulltegnet med 40 deltagere, gode presentasjoner, fin diskusjon og mange nyttige avklaringer. Lenker til presentasjonene er å finne nederst i artikkelen.

For ytterligere informasjon om AutoFOS kan dere ta kontakt med:

Hans Olav Ween hans.ween@statnett.no

Magnus Tennøe magnus.tennoe@statnett.no

Nedlastbare presentasjoner:

Hvorfor datautveksling og hvorfor Autofos?, Gunnar Løvås, Statnett

Status arbeidet med Autofos v/Magnus Tennøe, Statnett

Erfaringer fra deltakerne i prosjektet – hva har vi lært, hvilke nytteverdier ser vi?

– Glitre v/ Arne Marius Hallum-Telneset

– Statnett v/ Kjetil Fineidet

– Powel v/ Peter Lund 

AutoFOS – en viktig byggekloss i bransjens digitaliseringsinitiativ – DIGIN v/Kristin Reitan 

Hva må selskapene selv gjøre for å kunne ta i bruk løsningen? v/ Magnus Tennøe

Er det noen forpliktelser for å delta i løsningen? v/Hans Olav Ween