DIGIN bransjestyre

Beate Krogstad
Statnett

Mona Askmann
Norgesnett

Gerhard Eidså
Elinett

Kristin H. Lind
Energi Norge

Rune Kiperberg
Mørenett

Tore Morten Wetterhus
Glitre

Anne Sagstuen Nysæther
Elvia

Jan Erik Eldor
Agder Energi

Steinar Benum
Linea

Asbjørn Tverdal
Fagne

Knut Lockert
Distriktsenergi

Eirin Kjølstad
Arva

Øyvind Askvik
Lede

Mads Didriksen
BKK

Håvard Tamburstuen
Lnett

Trygve Kvernland
Tensio