DIGIN bransjestyre

Kristin Lian
Elvia

Mona Askmann
Norgesnett

Gunnar G. Løvås
Statnett

Kristin H. Lind
Energi Norge

Rune Kiperberg
Mørenett

Eirin Kjølstad
Arva

Jan Erik Eldor
Agder Energi

Steinar Benum
Linea

Asbjørn Tverdal
Haugaland Kraft

Knut Lockert
Distriktsenergi

Tore Morten Wetterhus
Glitre

Øyvind Askvik
Lede

Håvard Tamburstuen
Lyse

Kjetil Tømmernes
BKK

Trygve Kvernland
Tensio