Ny release fra DIGIN Grunnprofil v2.2: XML is dead, long live JSON 

av | 30.03.23

DIGIN Grunnprofil er til for at vi skal bryte ned siloene og forbedre interoperabilitet av data mellom selskaper og mellom systemer internt i selskaper. Da er det viktig at vi leverer redskaper som er tilpasset for moderne teknologi.  I dag bruker vi REST grensesnitt og JSON.

Mange tror ved en feiltakelse at bruk av CIM betyr at man må bruke XML og gjerne SOAP APIer. Selv om eksemplene fra IEC er på xml format kan man gjerne bruke andre og mer fremtidsrettede og moderne formater.  I vår siste release av DIGIN10 modellen har vi derfor utvidet eksempelmodellen ved å inkludere JSON-LD alternativer for alle .xml-filene.

Kom på releasewebinar mandag 17. april kl 14.00 

Meld deg på her: https://forms.office.com/e/gsTzNNXwXv

Mer informasjon og full tilgjengelighet til releasen og alt fra DIGIN Grunnprofil finner dere her på Github: https://github.com/digin-energi/Grunnprofil

I tillegg har vi lagt ut et Python script som konverterer DIGIN sine xml filer til JSON -LD: https://github.com/digin-energi/grunnprofil-scripts/tree/develop/Python/cim-convert-tool