NY DIGIN pilot: Utveksling av produksjonsplaner

av | 14.09.21

Produksjonsplaner fra produsentene er en viktig brikke i informasjonen DSOene trenger for en effektiv nettdrift og en større observerbarhet i nettet. Dette blir enda viktigere fremover, med mer småkraft som er direkte koblet inn på lavere nettnivåer.

I denne nye piloten vil det bli testet hvordan produksjonsplaner kan flyte direkte inn i aktuelle driftssystemer hos nettselskapene direkte fra produsentene, slik at denne informasjonen kan brukes direkte i nettdriften. På den måten vil nettselskapene i større grad kunne forutsi driftsutfordringer som f.eks. flaskehalser og kunne agere på disse på en effektiv måte.

 Direkte overføring av produksjonsplaner fra produsenter på egnet format muliggjør:

  • Bedre utnyttelse av nettet gjennom bedre kraftflytanalyser og prognostisering.  ​
  • At man kan forutsi og unngå flaskehalser gjennom god overføring av produksjonsplanen til DMS-verktøy i selskapene.
  • Evaluere bruk av faktiske planer, driftsstanser og forcast/prognosering som en helhetlig produksjonsprognose

Pilotprosjektet kjøres sammen med Elvia og Agder Energi Nett.