Ny DIGIN pilot: Datautveksling for driftsstanskoordinering

av | 14.09.21

Det brukes i dag mye tid på e-post og telefon for å koordinere driftsstanser med berørte nettselskap parter. Dagens kommunikasjon gir rom for variasjon i delt informasjon og muligheter for misforståelser. En standardisert måte å dele informasjon på vil være med på å effektivisere arbeidet og redusere muligheten for misforståelser eller feil.

Mange DSOer har i dag systemer på plass internt for å planlegge denne type driftsstanser​.

Ved å standardisere og automatisere utveksling av informasjon for driftsstanskoordinering kan vi oppnå:​

  • Økt leveringssikkerhet​
  • Effektiv sakshåndtering​
  • Høyere presisjon og mindre risiko for misforståelser​

Piloten skal gjennom praktiske caser definere informasjonsutvekslingsbehovet i forbindelse med driftsstanser mellom selskap i det regionale distribusjonsnettet. I tillegg vil piloten teste ut digital informasjonsdeling i praksis.

Pilotprosjektet kjøres sammen med Glitre, Lede og andre tilgrensende nettselskap.