Nettariff API v1.0.2 – bugfix

av | 26.01.22

I implementeringsfasen hos flere nettselskaper har det kommet opp behov for noen små justeringer av skjemaene i standarden.


Endringene er følgende:

 • DiginGridTariffAPI.v1_0.json:
  • Endret description for StartTime, EndTime og Range i tag TariffQuery.
 • gridtariffapi.v1_0.common.schema.json og alle eksempelfiler:
  • Endret MeteringPointsAndPriceLevels til å inneholde currentFixedPriceLevel og meteringPoints, for å koble lastUpdated til meteringPoints og ikke currentFixedPriceLevel.
  • Endret CurrentFixedPriceLevel.levelId.description og MeteringPointDetails.lastUpdated.description.
  • Endret FixedPrices.pricelevel til FixedPrices.pricelevels og fra PowerPrices.pricelevel til PowerPrices.pricelevels.

De viktigste endringene og bakgrunnen er:

 • meteringPointsAndPriceLevels.currentFixedPriceLevel.id har en verdi(IS NOT NULL) kun dersom tidspunktet for api-kallet er mellom StartTime og EndTime eller innenfor Range(altså Range=today). Dette er fordi koblingen mellom et meteringPointId og en tariff kun er gjeldende på tidspunktet for api-kallet. Dersom det kun finnes historiske eller fremtidige priser i responsen, så vil det kunne være misvisende å angi id til en fixedPrice.
 • meteringPointsAndPriceLevels.currentFixedPriceLevel.levelId har en verdi (IS NOT NULL) kun dersom det er gjort en kalkulering av timesforbruk denne måneden. Typisk vil den være NULL i en periode etter midnatt den 1. i hver måned, inntil nettselskapet har kjørt kalkulasjon av forbruk.
 • meteringPointsAndPriceLevels.meteringPoints.lastUpdated har en verdi (IS NOT NULL) kun dersom det er gjort en kalkulering av timesforbruk denne måneden. Typisk vil den være NULL i en periode etter midnatt den 1. i hver måned, inntil nettselskapet har kjørt kalkulasjon av forbruk basert på reelle avlesninger eller estimater. lastUpdated angir hvilken timestamp siste innkommende grunnlag for kalkulering av timesforbruk er fra, uansett om dette er reell avlesning eller estimat.

Release «v1.0.2» kan finnes her: https://github.com/digin-energi/API-nettleie-for-styring

Les mer om prosjektet her:
Prosjektbeskrivelse
Lansering av API Nettariff V1