Nedlastinger

Bransjenorm for nettilknytning er nå ferdigstilt fra prosjektet som Energi Norge og DNV har gjennomført. Den er delt med Strømnettutvalget (populært kalt Nakstad-utvalget) og vil lanseres offisielt på Energi Norges nettkonferanse i desember. Vi kan imidlertid ta den i bruk og dele og diskutere både med samarbeidspartnere og kunder. Rapporten vil legge grunnlaget for bedre tilknytningsprosesser for både nettselskap og kunder, og bransjenormen vil vær en sentral veiviser for arbeidet i DIGIN med å standardisere og digitalisere nødvendige datautvekslinger i tilknytningsprosessen.