Nedlastinger

DIGIN-Leveranser

DSOer har et behov for koordinering med tilgrensende DSOer ved planlegging av driftsstanser. Dette dokumentet oppsummerer arbeidet gjort i fase 1 av DIGINs pilotprosjekt «Driftstanskoordinering».

DIGIN10 modellen er en testmodell som dekker det regionale og lokale distribusjonsnett. Den inneholder et sett med felles profiler til bruk i analyse- og simuleringsverktøy.

Standardskjema, eksempeldata og valideringsverktøy for publiserte produkttyper på GitHub.

Et sett med retningslinjer for unik identifisering av funksjoner og objekter mellom aktører i kraftsystemet.

Versjon 1.0 av API-spesifikasjonen er tilgjengelig på GitHub og inneholder skjemaer for utveksling av nettariffdata, eksempeldata og relevant dokumentasjon.

Prosjektet var en plattform for å diskutere og videreutvikle DSOenes muligheter for informasjonsutveksling og felles koordinering.

Produksjonsplaner er viktige brikker i informasjonen DSOene trenger for en effektiv nettdrift. Prosjektet er avsluttet og resultater fra prosjektet er dokumentert i rapporten.

Annet nyttig materiale