Lansering av UnikID guidelines versjon 1.1

av | 28.03.22

4. mars lanserte DIGIN-programmet en oppdatert versjon av DIGIN UnikID guidelines. Basert på innspill fra flere nettselskap har DIGIN sammen med DNV jobbet med å oppdatere retningslinjene for hvordan Unik ID bør håndteres i kraftsystemet femover.

Alle mennesker i Norge har et unikt personnummer for å kunne kommunisere hvem vi er i kontakt med myndigheter, banker osv. Det er mange som har samme navn eller er født på samme dag, så det holder ikke å referere til navn og fødselsdato når det er behov for en utvetydig identifikasjon. I dagens kraftsystem operere forskjellige aktører og selskaper med hvert sitt system for IDer. For utveksling trenger vi å være enige om IDene, hvordan de skapes og de må være unike.

Unik ID kan høres både abstrakt, vanskelig og enkelt ut på samme tid. I denne veilederen lanserer vi nå et sett med oppdaterte retningslinjer med hensyn på implementasjon av unik ID. Vi anbefaler disse retningslinjene for bruk av alle parter for unik identifisering av funksjoner og objekter mellom aktørene i kraftsystemet.