Unik ID

For å kunne samhandle sømløst i kraftsystemet i fremtiden, må alle elementer få sin unike identitet. Dette er noe DIGIN-programmet skal prøve å løse i samarbeid med DNV.

Målet med prosjektet er å formulere grunnleggende og CIM kompatible prinsipper for unik ID (mRID). En standard ramme muliggjør fremtidige forbedringer og videreutviklinger for bruken av unik ID i energisektoren. Relevante aktører blir involvert i prosjektet slik at metodene blir akseptert og tatt i bruk. Dette legger grunnlaget for identifikasjon i andre prosjekter under DIGIN, og vil bli offentliggjort slik at andre aktører også kan bruke modellen for unik ID.

Fase 1 og 2 av prosjektet er avsluttet. Førstnevnte hadde som mål å utforme krav og foreslå alternative metoder for bruk av mRID. Rapporten for dette arbeidet inneholder et sett med grunnleggende prinsipper og retningslinjer for bruk av mRID i energisektoren, og kan lastes ned her.

Fase 2 hadde som mål å utvide leveransen fra fase 1 med et sett retningslinjer og grunnleggende prinsipper som ihensyntar implementasjonen av mRID. Rapporten for dette arbeidet kan lastes ned her.

Det er nå startet opp et pilotprosjekt som har til hensikt å implementere UnikID basert på leveransene i fase 1 og 2.

Prosjektleder:

Muhammad Babar, DNV
E-post: muhammad.babar@dnv.com

Siste nytt fra Unik ID

DIGIN og et sterkere samarbeid i 2023

DIGIN og et sterkere samarbeid i 2023

RME har utfordret bransjen på å komme sammen og jobbe enda tettere, men uten å regulere. DIGIN-medlemmene BKK, Elvia, Glitre Nett, Lede, Lnett, Statnett og Tensio går derfor sammen om å etablere et nytt selskap. Det nye selskapet vil bli drevet av nettselskapene, i...