Tilknytningssaker

I prosjektet Tilknytningssaker, skal et nettselskapenes systemer for saksbehandling av nettilknytning utvikles for bedre digital samhandling mellom selskapene.

Nettselskapene har krav til å levere strøm til alle kunder. Når en ny kunde vil koble seg til må de søke til nettselskap. Store forbrukere og produsenter kan ville søke i flere nettselskap, og det vil da være en fordel med et felles system hvor dette kan gjøres. Nå er det ikke noe felles system eller felles softvare for tilknytningssaker; informasjonsdeling mellom nettselskap er ad-hoc basert.

Nettselskapene vi få en mye bedre oversikt over fremtidige utbygninger, og kan ha innsikt i utbygninger som er planlagte, eller som er i forespørsel-fasen også ikke bare de som er godkjente. Med en felles tilnærming vil det også være mulig for myndigheter å legge inn lokale reguleringsplaner som for eksempel boligfelt eller industrifelt, slik at nettselskapet har mulighet til å ha en lang planleggingshorisont.

En felles tilnærming vil i tillegg muliggjøre en enklere planlegging på tvers av nettselskap. Med et felles kraftnett vil store utbygninger innenfor et område påvirke de omkringliggende nettselskapene, på alle spenningsnivåer. For Statnett vil det være spesielt viktig å få tilgang på planleggingen av store kraftkunder i nettet, siden de får anlegsbidrag fra kunder over 1MW.

Den første delen av prosjektet skal kartlegge og kategorisere informasjon som deles i en tilknytningsprosess, slik at prosessen kan standardiseres. Muligheter for automatisering og digitalisering er sentralt i dette arbeidet. Et hovedmål for prosjektet er at dette tilknytningssystemet kan brukes av alle DSOer (Distribution System Operator).

Videre blir det opprettet fem ulike arbeidsstrømmer i prosjektet for Tilknytningssaker:

    1.  Datautveksling mellom nettselskap (selskapenes saksbehandlingssystemer)
    2.  Datautveksling mellom nettselskap og andre
    3.  Muligheter for selvbetjening og for automatisering
    4.  «Min side»
    5.  Regulatoriske spørsmål

Sluttleveransen vil være et sett med prinsipper for informasjonsdeling i tilknytningssaker. Disse inneholder løsninger for automatisering av nettanalyse og kostnadsoverslag.

DIGIN jobber med fremtidens behov for datautveksling

DIGIN jobber med fremtidens behov for datautveksling

Styret i DIGIN vedtok rett før sommeren oppstart av prosjektet “DSOenes fremtidige behov for datautveksling”. I dette prosjektet skal DIGIN se på hvilke fremtidige datastrømmer som behøves for å kunne drive nettet i Norge best mulig og gi best mulig opplevelser for...

NY DIGIN pilot: Utveksling av produksjonsplaner

NY DIGIN pilot: Utveksling av produksjonsplaner

Produksjonsplaner fra produsentene er en viktig brikke i informasjonen DSOene trenger for en effektiv nettdrift og en større observerbarhet i nettet. Dette blir enda viktigere fremover, med mer småkraft som er direkte koblet inn på lavere...

DIGIN jobber med fremtidens behov for datautveksling

DIGIN jobber med fremtidens behov for datautveksling

Styret i DIGIN vedtok rett før sommeren oppstart av prosjektet “DSOenes fremtidige behov for datautveksling”. I dette prosjektet skal DIGIN se på hvilke fremtidige datastrømmer som behøves for å kunne drive nettet i Norge best mulig og gi best mulig opplevelser for...