Produktdata

Dette prosjektet legger til rette for automatisert overføring av data relatert til nettbransjen.  Slike data kan for eksempel være:

  • Produktdata
  • Data for beskrivelse (krav) av funksjoner ved innkjøp av nettutstyr
  • Prøveprotokolldata (FAT/SAT)
  • Data om komponenter ved leveranse av nettutstyr (asset data)

Hensikten med automatisert overføring er å forbedre datakvaliteten, samt å forenkle dagens manuelle registreringsprosesser.  Sentral tilgjengeliggjøring av nye og historiske produktdata er også et mål med prosjektet. Nettselskaper, utførende entreprenører og produsenter trenger da ikke å etablere egne databaser med standarddata.

CIM, som er en standard for utveksling av kraftbransjerelatert informasjon (data), brukes og utvides i henhold til databehov som formidles av nettselskapene i DIGIN.

Resultatet av arbeidet blir:

  • En egen CIM profil, som kan brukes av nettselskaper og utstyrsleverandører (IEC 61968-4:2019), tilpasset industrien i Norge
  • Et økende antall standardutstyr som kan utveksles data i henhold til CIM
  • Standardskjemaer for utveksling av data i henhold til CIM
  • Et valideringsverktøy som sikrer at dataoverføring og -format er i henhold til CIM

Prosjektleder:

Stefan Kunz, Elvia
E-post: stefan.kunz@elvia.no
Telefon: +47 976 55 302

Siste nytt fra Produktdata

Ingen resultater funnet

Siden du ser etter ble ikke funnet. Prøv å omformulere søket ditt, eller bruk menyen.

God jul og godt nytt år til alle fra DIGIN!

God jul og godt nytt år til alle fra DIGIN!

Før vi nå går inn i juleferie vil vi dele litt informasjon og noen refleksjoner rundt høstens viktigste hendelser i DIGIN programmet. DIGIN benytter også anledningen til å ønske alle venner av programmet God jul og Godt nytt år!  Det blir mer og mer tydelig at...

DIGIN og et sterkere samarbeid i 2023

DIGIN og et sterkere samarbeid i 2023

RME har utfordret bransjen på å komme sammen og jobbe enda tettere, men uten å regulere. DIGIN-medlemmene BKK, Elvia, Glitre Nett, Lede, Lnett, Statnett og Tensio går derfor sammen om å etablere et nytt selskap. Det nye selskapet vil bli drevet av nettselskapene, i...

God jul og godt nytt år til alle fra DIGIN!

God jul og godt nytt år til alle fra DIGIN!

Før vi nå går inn i juleferie vil vi dele litt informasjon og noen refleksjoner rundt høstens viktigste hendelser i DIGIN programmet. DIGIN benytter også anledningen til å ønske alle venner av programmet God jul og Godt nytt år!  Det blir mer og mer tydelig at...