Produktdata

Produktdataprosjektet legger til rette for automatisert overføring av data relatert til nettbransjen. Slike data kan for eksempel være:

  • Produktdata
  • Data for beskrivelse (krav) av funksjoner ved innkjøp av nettutstyr
  • Prøveprotokolldata (FAT/SAT)
  • Data om komponenter ved leveranse av nettutstyr (asset data)

Automatisert overføring forbedrer datakvaliteten og forenkler dagens manuelle registreringsprosesser.

Sentral tilgjengeliggjøring av nye og historiske produktdata er også et mål i prosjektet. Nettselskaper, utførende entreprenører og produsenter trenger da ikke å etablere egne databaser med standarddata.

CIM, som er en standard for utveksling av kraftbransjerelatert informasjon (data), brukes og utvides med de databehovene nettselskapene i DIGIN formidler til prosjektet.

Resultatet av arbeidet blir:

  • En egen CIM profil, som kan brukes av nettselskaper og utstyrsleverandører (IEC 61968-4:2019), tilpasset industrien i Norge
  • Et økende antall standardutstyr som kan utveksles data i henhold til CIM
  • Standardskjemaer for utveksling av data i henhold til CIM
  • Et valideringsverktøy som sikrer at dataoverføring og -format er i henhold til CIM

Prosjektleder:

Stefan Kunz, Elvia
E-post: stefan.kunz@elvia.no
Telefon: +47 976 55 302

Siste nytt fra Produktdata

Se webinar: Produktdata 19. mai

Standardiserte informasjonsmodeller for produkter brukt i strømnettet er en forutsetning for effektiv nettdrift og digital samhandling mellom aktører i hele verdikjeden. DIGINs prosjekt, Produktdata, er i «produksjonmodus», og lager modeller for forskjellige produkter...