Produktdata

Prosjektet legger til rette for automatisert overføring av data relatert til nettbransjen. Slike data kan eksempelvis være:

a) produktdata,

b) beskrivende data (krav) av en funksjon ved forespørsel til kjøp av en nettkomponent,

c) prøveprotokoll (FAT/SAT)

d) data om komponent ved leveranse (asset-data), og mer.

En automatisert overføring av slike data forenkler dagens manuelle registreringsprosesser ved oppdatering av interne databaser/systemer, og samtidig øke datakvaliteten. Sentral tilgjengeliggjøring av nye og historiske produktdata er også et sentralt mål i prosjektet.

Nettselskaper, utførende entreprenører og produsenter slipper da å etablere egne databaser med standarddata.

Prosjektleder:

Stefan Kunz, Elvia
E-post: stefan.kunz@elvia.no
Telefon: +47 976 55 302

Bransjestandard for nettilknytning

Bransjestandard for nettilknytning

Energi Norge har startet opp et prosjekt for å utvikle en bransjestandard for nettilknytning. Næringen må etablere et bredt grunnlag for digitalisering og automatisering for både å kunne elektrifisere raskere og legge til rette for eksportrettet teknologiutvikling....

Lansering: UnikID guidelines

Lansering: UnikID guidelines

DIGIN-programmet lanserte i dag DIGIN UnikID guidelines. Gjennom de siste månedene har DIGIN sammen med DNV jobbet med å komme frem til retningslinjer for hvordan Unik ID bør håndteres i kraftsystemet fremover. Alle mennesker i Norge har et unikt personnummer for å...

Bransjestandard for nettilknytning

Bransjestandard for nettilknytning

Energi Norge har startet opp et prosjekt for å utvikle en bransjestandard for nettilknytning. Næringen må etablere et bredt grunnlag for digitalisering og automatisering for både å kunne elektrifisere raskere og legge til rette for eksportrettet teknologiutvikling....