Produktdata

Produktdataprosjektet legger til rette for automatisert overføring av data relatert til nettbransjen. Slike data kan for eksempel være:

  • Produktdata
  • Data for beskrivelse (krav) av funksjoner ved innkjøp av nettutstyr
  • Prøveprotokolldata (FAT/SAT)
  • Data om komponenter ved leveranse av nettutstyr (asset data)

Automatisert overføring forbedrer datakvaliteten og forenkler dagens manuelle registreringsprosesser.

Sentral tilgjengeliggjøring av nye og historiske produktdata er også et mål i prosjektet. Nettselskaper, utførende entreprenører og produsenter trenger da ikke å etablere egne databaser med standarddata.

CIM, som er en standard for utveksling av kraftbransjerelatert informasjon (data), brukes og utvides med de databehovene nettselskapene i DIGIN formidler til prosjektet.

Resultatet av arbeidet blir:

  • En egen CIM profil, som kan brukes av nettselskaper og utstyrsleverandører (IEC 61968-4:2019), tilpasset industrien i Norge
  • Et økende antall standardutstyr som kan utveksles data i henhold til CIM
  • Standardskjemaer for utveksling av data i henhold til CIM
  • Et valideringsverktøy som sikrer at dataoverføring og -format er i henhold til CIM

Prosjektleder:

Stefan Kunz, Elvia
E-post: stefan.kunz@elvia.no
Telefon: +47 976 55 302

Lansering av API Nettariff V1

Lansering av API Nettariff V1

DIGIN muliggjør tettere digitalt samspill mellom nettselskaper, kunder og tredjepartsaktører når versjon 1 av API-spesifikasjonen for ny nettleie lanseres. DIGIN støtter digitaliseringen av kraftsystemet ved å utvikle og standardisere et felles språk for...

DIGIN Leverandørforum og slipp av Grunnprofil

DIGIN Leverandørforum og slipp av Grunnprofil

DIGIN inviterer til Leverandørforum for å informere bransjens leverandører og andre interesserte om vår nye release fra DIGIN Grunnprofil og andre prosjekter i DIGIN, som Produktdata og API for nettleie. For at vi skal lykkes med digitaliseringen av kraftsystemet må...

Lansering av API Nettariff V1

Lansering av API Nettariff V1

DIGIN muliggjør tettere digitalt samspill mellom nettselskaper, kunder og tredjepartsaktører når versjon 1 av API-spesifikasjonen for ny nettleie lanseres. DIGIN støtter digitaliseringen av kraftsystemet ved å utvikle og standardisere et felles språk for...

DIGIN Leverandørforum og slipp av Grunnprofil

DIGIN Leverandørforum og slipp av Grunnprofil

DIGIN inviterer til Leverandørforum for å informere bransjens leverandører og andre interesserte om vår nye release fra DIGIN Grunnprofil og andre prosjekter i DIGIN, som Produktdata og API for nettleie. For at vi skal lykkes med digitaliseringen av kraftsystemet må...