Produktdata

Prosjektet legger til rette for automatisert overføring av data relatert til nettbransjen. Slike data kan eksempelvis være:

a) produktdata,

b) beskrivende data (krav) av en funksjon ved forespørsel til kjøp av en nettkomponent,

c) prøveprotokoll (FAT/SAT)

d) data om komponent ved leveranse (asset-data), og mer.

En automatisert overføring av slike data forenkler dagens manuelle registreringsprosesser ved oppdatering av interne databaser/systemer, og samtidig øke datakvaliteten. Sentral tilgjengeliggjøring av nye og historiske produktdata er også et sentralt mål i prosjektet.

Nettselskaper, utførende entreprenører og produsenter slipper da å etablere egne databaser med standarddata.

Prosjektleder:

Stefan Kunz, Elvia
E-post: stefan.kunz@elvia.no
Telefon: +47 976 55 302

DIGIN jobber med fremtidens behov for datautveksling

DIGIN jobber med fremtidens behov for datautveksling

Styret i DIGIN vedtok rett før sommeren oppstart av prosjektet “DSOenes fremtidige behov for datautveksling”. I dette prosjektet skal DIGIN se på hvilke fremtidige datastrømmer som behøves for å kunne drive nettet i Norge best mulig og gi best mulig opplevelser for...

NY DIGIN pilot: Utveksling av produksjonsplaner

NY DIGIN pilot: Utveksling av produksjonsplaner

Produksjonsplaner fra produsentene er en viktig brikke i informasjonen DSOene trenger for en effektiv nettdrift og en større observerbarhet i nettet. Dette blir enda viktigere fremover, med mer småkraft som er direkte koblet inn på lavere...

DIGIN jobber med fremtidens behov for datautveksling

DIGIN jobber med fremtidens behov for datautveksling

Styret i DIGIN vedtok rett før sommeren oppstart av prosjektet “DSOenes fremtidige behov for datautveksling”. I dette prosjektet skal DIGIN se på hvilke fremtidige datastrømmer som behøves for å kunne drive nettet i Norge best mulig og gi best mulig opplevelser for...

NY DIGIN pilot: Utveksling av produksjonsplaner

NY DIGIN pilot: Utveksling av produksjonsplaner

Produksjonsplaner fra produsentene er en viktig brikke i informasjonen DSOene trenger for en effektiv nettdrift og en større observerbarhet i nettet. Dette blir enda viktigere fremover, med mer småkraft som er direkte koblet inn på lavere...