Produktdata

Dette prosjektet legger til rette for automatisert overføring av data relatert til nettbransjen.  Slike data kan for eksempel være:

  • Produktdata
  • Data for beskrivelse (krav) av funksjoner ved innkjøp av nettutstyr
  • Prøveprotokolldata (FAT/SAT)
  • Data om komponenter ved leveranse av nettutstyr (asset data)

Hensikten med automatisert overføring er å forbedre datakvaliteten, samt å forenkle dagens manuelle registreringsprosesser.  Sentral tilgjengeliggjøring av nye og historiske produktdata er også et mål med prosjektet. Nettselskaper, utførende entreprenører og produsenter trenger da ikke å etablere egne databaser med standarddata.

CIM, som er en standard for utveksling av kraftbransjerelatert informasjon (data), brukes og utvides i henhold til databehov som formidles av nettselskapene i DIGIN.

Resultatet av arbeidet blir:

  • En egen CIM profil, som kan brukes av nettselskaper og utstyrsleverandører (IEC 61968-4:2019), tilpasset industrien i Norge
  • Et økende antall standardutstyr som kan utveksles data i henhold til CIM
  • Standardskjemaer for utveksling av data i henhold til CIM
  • Et valideringsverktøy som sikrer at dataoverføring og -format er i henhold til CIM

Prosjektleder:

Stefan Kunz, Elvia
E-post: stefan.kunz@elvia.no
Telefon: +47 976 55 302

Siste nytt fra Produktdata

Se webinar: Produktdata 19. mai

Standardiserte informasjonsmodeller for produkter brukt i strømnettet er en forutsetning for effektiv nettdrift og digital samhandling mellom aktører i hele verdikjeden. DIGINs prosjekt, Produktdata, er i «produksjonmodus», og lager modeller for forskjellige produkter...

DIGIN og et sterkere samarbeid i 2023

DIGIN og et sterkere samarbeid i 2023

RME har utfordret bransjen på å komme sammen og jobbe enda tettere, men uten å regulere. DIGIN-medlemmene BKK, Elvia, Glitre Nett, Lede, Lnett, Statnett og Tensio går derfor sammen om å etablere et nytt selskap. Det nye selskapet vil bli drevet av nettselskapene, i...