Nettariff API

For å kunne gi sluttbrukere og tredjepartsaktører tilgang til mer og bedre informasjon har DIGIN på vegne av nettselskapene i Norge etablert et standard skjema (API-spesifikasjon) som støtter automatisk deling av nettariffdata. Dette vil gjøre det enklere å benytte smarthusteknologi for kostnadseffektiv styring av strømforbruk, og økt utnyttelse av fleksibilitet fra sluttbrukere.

I dag ser vi at stadig flere strømselskap kommer med løsninger for styring av strømforbruk, og myndighetenene stimulere til økt bruk med tiltak som for eksempel Enovas støtte til smarte styringssystemer.  Ved å etablere en standardiserte API-spesifikasjon legger DIGIN til rette for mer og effektiv bruk av smarthusteknologi. Siden spesifikasjonen er basert på et åpent, standardisert og velkjent format, støttes det også opp under ønsket om mer og bedre informasjon til kundene.

Arbeidet med standarden har tatt utgangpunkt i et skjema allerede laget og delt av Elvia. Dette er videreutviklet, generalisert og testet hos flere nettselskap før det ble lansert som DIGINs Versjon 1.0. Andre bransjeaktører som tredjeparter og leverandører av kundeinformassjonssystemer har vært informert og har gitt tilbakemelding før lansering.

Standarden består av JSONskjema for API-kall og -respons med tilhørende dokumentasjon. DIGIN oppfordrer til, og vil legge til rette for at aktørene i bransjen kan dele og gjenbruke programeringskode som kan brukes ved implementering av APIet.

APIet er tenkt brukt av kunder med åpen HAN-port og tilleggsutstyr som i sanntid kan se totalkostnaden på strøm og nettleie. Kunder, aggregatorer og styringsleverandører vil få et bedre grunnlag for beslutning om å flytte last eller gjøre andre tiltak knyttet til strømforbruket.

DIGINs nettariff API-spesifikasjon vil gi sluttbrukere et mer komplett bilde av alle kostnader, og dermed gjøre det enklere å benytte smarthusteknologi for kostnadseffektiv styring av strømforbruk, og gi bransjen økt utnyttelse av fleksibilitet fra sluttbrukere.

API-spesifikasjonen med tilhørende dokumentasjon er tilgjengelig på GitHub her:

https://github.com/digin-energi/API-nettleie-for-styring

DIGIN og et sterkere samarbeid i 2023

DIGIN og et sterkere samarbeid i 2023

RME har utfordret bransjen på å komme sammen og jobbe enda tettere, men uten å regulere. DIGIN-medlemmene BKK, Elvia, Glitre Nett, Lede, Lnett, Statnett og Tensio går derfor sammen om å etablere et nytt selskap. Det nye selskapet vil bli drevet av nettselskapene, i...