Kapasitetskart

Kapasitetskartprosjektet støtter og koordinerer initiativene for å utvikle kapasitetskart i bransjen samt ser på hvordan vi kan realisere kapasitetskart for nettilknytning for hele Norge.

For spørsmål om prosjektet, kontakt digin@energinorge.no

 

 

Kapasitetskartsportal

DIGINs kapasitetsportal er ment å gi en enkel oversikt over eksisterende kapasitetskartløsninger i Norge.

Nettområder hvor det er finnes et kapasitetskart er markert med grønt. Ved å klikke på nettområder med grønn farge vil man åpne den aktuelle løsningen som gjelder for det området.

DIGIN har ikke ansvar for løsninger det lenkes til eller innholdet i disse.

DIGIN og et sterkere samarbeid i 2023

DIGIN og et sterkere samarbeid i 2023

RME har utfordret bransjen på å komme sammen og jobbe enda tettere, men uten å regulere. DIGIN-medlemmene BKK, Elvia, Glitre Nett, Lede, Lnett, Statnett og Tensio går derfor sammen om å etablere et nytt selskap. Det nye selskapet vil bli drevet av nettselskapene, i...