Felles Profiler

Integrasjoner, utveksling av modeller og data på tvers av systemer og aktører er og vil bli en viktig og essensiell prosess for energibransjen.

Slike prosesser er dag i høy grad preget av en-til-en integrasjoner mellom systemer/ applikasjoner og ad hoc-løsninger. Selv i de tilfellene der CIM er grunnlaget for datautveksling utvikles det egne proprietære profiler for enkeltintegrasjoner. Dette fører til uhensiktsmessig mye merarbeid for alle parter for hver ny integrasjon eller verktøy som skal tas i bruk.

Gjennom arbeidspakken «DIGIN CIM grunnprofiler for beregninger og simuleringer i distribusjonsnett» skal DIGIN sammen med nettselskap og leverandører utvikle og standardisere en felles profil som kan benyttes på tvers av systemer for beregnings- og simuleringsverktøy og kildesystemer som SCADA, DMS, NIS og GIS.

På denne måten ønsker vi øke gjenbruk av grensesnitt, bedre kvaliteten og senke implementeringskostnadene for system/applikasjoner og grensesnittene. Alt dette vil kunne bidra til bedre drift og utvikling av nettet.

Prosjektleder:

Geir Magne Abusdal, Agder Energi Nett
E-post: geir.magne.abusdal@ae.no
Telefon: +47 975 86 331

Bransjestandard for nettilknytning

Bransjestandard for nettilknytning

Energi Norge har startet opp et prosjekt for å utvikle en bransjestandard for nettilknytning. Næringen må etablere et bredt grunnlag for digitalisering og automatisering for både å kunne elektrifisere raskere og legge til rette for eksportrettet teknologiutvikling....

Lansering: UnikID guidelines

Lansering: UnikID guidelines

DIGIN-programmet lanserte i dag DIGIN UnikID guidelines. Gjennom de siste månedene har DIGIN sammen med DNV jobbet med å komme frem til retningslinjer for hvordan Unik ID bør håndteres i kraftsystemet fremover. Alle mennesker i Norge har et unikt personnummer for å...

Bransjestandard for nettilknytning

Bransjestandard for nettilknytning

Energi Norge har startet opp et prosjekt for å utvikle en bransjestandard for nettilknytning. Næringen må etablere et bredt grunnlag for digitalisering og automatisering for både å kunne elektrifisere raskere og legge til rette for eksportrettet teknologiutvikling....