Felles Grunnprofil

Integrasjoner, utveksling av modeller og data på tvers av systemer og aktører er og vil bli en viktig og essensiell prosess for energibransjen.

Slike prosesser er dag i høy grad preget av en-til-en integrasjoner mellom systemer/ applikasjoner og ad hoc-løsninger. Selv i de tilfellene der CIM er grunnlaget for datautveksling utvikles det egne proprietære profiler for enkeltintegrasjoner. Dette fører til uhensiktsmessig mye merarbeid for alle parter for hver ny integrasjon eller verktøy som skal tas i bruk.

Gjennom arbeidspakken «DIGIN CIM grunnprofiler for beregninger og simuleringer i distribusjonsnett» skal DIGIN sammen med nettselskap og leverandører utvikle og standardisere en felles profil som kan benyttes på tvers av systemer for beregnings- og simuleringsverktøy og kildesystemer som SCADA, DMS, NIS og GIS.

På denne måten ønsker vi øke gjenbruk av grensesnitt, bedre kvaliteten og senke implementeringskostnadene for system/applikasjoner og grensesnittene. Alt dette vil kunne bidra til bedre drift og utvikling av nettet.

Prosjektleder:

Geir Magne Abusdal, Agder Energi Nett
E-post: geir.magne.abusdal@ae.no
Telefon: +47 975 86 331

DIGIN jobber med fremtidens behov for datautveksling

DIGIN jobber med fremtidens behov for datautveksling

Styret i DIGIN vedtok rett før sommeren oppstart av prosjektet “DSOenes fremtidige behov for datautveksling”. I dette prosjektet skal DIGIN se på hvilke fremtidige datastrømmer som behøves for å kunne drive nettet i Norge best mulig og gi best mulig opplevelser for...

NY DIGIN pilot: Utveksling av produksjonsplaner

NY DIGIN pilot: Utveksling av produksjonsplaner

Produksjonsplaner fra produsentene er en viktig brikke i informasjonen DSOene trenger for en effektiv nettdrift og en større observerbarhet i nettet. Dette blir enda viktigere fremover, med mer småkraft som er direkte koblet inn på lavere...

DIGIN jobber med fremtidens behov for datautveksling

DIGIN jobber med fremtidens behov for datautveksling

Styret i DIGIN vedtok rett før sommeren oppstart av prosjektet “DSOenes fremtidige behov for datautveksling”. I dette prosjektet skal DIGIN se på hvilke fremtidige datastrømmer som behøves for å kunne drive nettet i Norge best mulig og gi best mulig opplevelser for...