Driftsstanskoordinering

DSOer har et behov for koordinering med tilgrensende DSOer ved planlegging av driftsstanser. Dette gjøres i dag i stor grad via telefon og e-post.  Dagens kommunikasjon gir rom for variasjon i delt informasjon og muligheter for misforståelser mellom berørte parter. Samtidig får flere og flere DSOer på plass systemer internt for å planlegge driftsstanser med manuell registrering. En standardisert måte å dele informasjon å vil være med på å effektivisere arbeidet og redusere muligheten for misforståelser eller feil. Ved å standardisere og automatisere utveksling av informasjon for driftsstanskoordinering kan vi oppnå:​

    • Økt leveringssikkerhet​
    • Effektiv sakshåndtering​
    • Høyere presisjon og mindre risiko for misforståelser

Piloten skal gjennom praktiske driftsstans-caser definere behovet for informasjonsutveksling mellom DSOer i det regionale distribusjonsnettet. Et eksempel et utkobling av linjer i forbindelse med vedlikehold.

Videre har piloten som mål å teste ut informasjonsdeling i praksis. En full standardisering av informasjonsmodell og utvekslingsformater vil ikke være på plass i dette prosjektet, men det vil danne et grunnlag for videre standardiseringsarbeid på tematikken.

God jul og godt nytt år til alle fra DIGIN!

God jul og godt nytt år til alle fra DIGIN!

Før vi nå går inn i juleferie vil vi dele litt informasjon og noen refleksjoner rundt høstens viktigste hendelser i DIGIN programmet. DIGIN benytter også anledningen til å ønske alle venner av programmet God jul og Godt nytt år!  Det blir mer og mer tydelig at...

DIGIN og et sterkere samarbeid i 2023

DIGIN og et sterkere samarbeid i 2023

RME har utfordret bransjen på å komme sammen og jobbe enda tettere, men uten å regulere. DIGIN-medlemmene BKK, Elvia, Glitre Nett, Lede, Lnett, Statnett og Tensio går derfor sammen om å etablere et nytt selskap. Det nye selskapet vil bli drevet av nettselskapene, i...

God jul og godt nytt år til alle fra DIGIN!

God jul og godt nytt år til alle fra DIGIN!

Før vi nå går inn i juleferie vil vi dele litt informasjon og noen refleksjoner rundt høstens viktigste hendelser i DIGIN programmet. DIGIN benytter også anledningen til å ønske alle venner av programmet God jul og Godt nytt år!  Det blir mer og mer tydelig at...