Driftsstanskoordinering

DSOer har et behov for koordinering med tilgrensende DSOer ved planlegging av driftsstanser. Dette gjøres i dag i stor grad via telefon og e-post.  Dagens kommunikasjon gir rom for variasjon i delt informasjon og muligheter for misforståelser mellom berørte parter. Samtidig får flere og flere DSOer på plass systemer internt for å planlegge driftsstanser med manuell registrering. En standardisert måte å dele informasjon å vil være med på å effektivisere arbeidet og redusere muligheten for misforståelser eller feil. Ved å standardisere og automatisere utveksling av informasjon for driftsstanskoordinering kan vi oppnå:​

    • Økt leveringssikkerhet​
    • Effektiv sakshåndtering​
    • Høyere presisjon og mindre risiko for misforståelser

Piloten skal gjennom praktiske driftsstans-caser definere behovet for informasjonsutveksling mellom DSOer i det regionale distribusjonsnettet. Et eksempel et utkobling av linjer i forbindelse med vedlikehold.

Videre har piloten som mål å teste ut informasjonsdeling i praksis. En full standardisering av informasjonsmodell og utvekslingsformater vil ikke være på plass i dette prosjektet, men det vil danne et grunnlag for videre standardiseringsarbeid på tematikken.

DIGIN jobber med fremtidens behov for datautveksling

DIGIN jobber med fremtidens behov for datautveksling

Styret i DIGIN vedtok rett før sommeren oppstart av prosjektet “DSOenes fremtidige behov for datautveksling”. I dette prosjektet skal DIGIN se på hvilke fremtidige datastrømmer som behøves for å kunne drive nettet i Norge best mulig og gi best mulig opplevelser for...

NY DIGIN pilot: Utveksling av produksjonsplaner

NY DIGIN pilot: Utveksling av produksjonsplaner

Produksjonsplaner fra produsentene er en viktig brikke i informasjonen DSOene trenger for en effektiv nettdrift og en større observerbarhet i nettet. Dette blir enda viktigere fremover, med mer småkraft som er direkte koblet inn på lavere...

DIGIN jobber med fremtidens behov for datautveksling

DIGIN jobber med fremtidens behov for datautveksling

Styret i DIGIN vedtok rett før sommeren oppstart av prosjektet “DSOenes fremtidige behov for datautveksling”. I dette prosjektet skal DIGIN se på hvilke fremtidige datastrømmer som behøves for å kunne drive nettet i Norge best mulig og gi best mulig opplevelser for...