Digital KSU

Siste nytt fra prosjektet:

Beta-versjon av presentasjonslag finnes nå på NVEs nettsider:

https://beta.nve.no/sandkasse/utredning-og-plandata-for-kraftnettet-testversjon/?ref=mainmenu

Her kan du klikke deg gjennom og se eksempel på hvordan informasjon i en digitalisert KSU kan presenteres.

Oppgavebeskrivelse:

Prosjektet er knyttet til det pågående arbeidet i NVE med Digital KSU. Prosjektet skal legge til rette for maskin-til-maskin utveksling av  deler av informasjonen som i dag rapporteres gjennom KSU ordningen, regulert av FoE (forskrift om energiutredninger).  Dette omfatter i hovedsak informasjon om «forventede nettinvesteringer».

Arbeidspakken skal definere en CIM-informasjonsmodell og lage en første versjon av et presentasjonslag (kart) for dataelementene som inngår i «forventet nettinvestering»

Prosjektet skal komme med anbefalinger til videre arbeid med digitalisering av informasjon som i dag inngår eller er tett knyttet mot KSU.

Eksempler på temaer kan være prognoser, historisk last, registrering/ rapporteringsløsning, og integrasjon av nettplaner i konsesjonsprosess/FOS.

Prosjektdeltakere fra NVE, Statnett, Haugaland Kraft Nett, Lyse Elnett og Mørenett

Nærmere informasjon kan fås ved henvendelse til prosjektleder.

Prosjektleder:

Rakel Alice Utne Holt, NVE
E-post: rauh@nve.no
Telefon: +47 473 81 950