Digital KSU

erSe NVEs løsning, PlanNett her

Prosjektet er knyttet til det pågående arbeidet i NVE med Digital KSU. Det skal legge til rette for maskin-til-maskin utveksling av  deler av informasjonen som i dag rapporteres gjennom KSU ordningen, regulert av FoE (forskrift om energiutredninger).  Dette omfatter i hovedsak informasjon om «forventede nettinvesteringer».

Arbeidspakken skal definere en CIM-informasjonsmodell og lage en første versjon av et presentasjonslag (kart) for dataelementene som inngår i «forventet nettinvestering»

Prosjektet skal komme med anbefalinger til videre arbeid med digitalisering av informasjon som i dag inngår eller er tett knyttet mot KSU.

Eksempler på temaer for dette arbeidet kan være prognoser, historisk last, registrering/ rapporteringsløsning, og integrasjon av nettplaner i konsesjonsprosess/FOS.

Prosjektdeltakere er representanter fra NVE, Statnett, Fagne, Lnett og Mørenett

Nærmere informasjon kan fås ved henvendelse til prosjektleder.

Prosjektleder:

Rakel Alice Utne Holt, NVE
E-post: rauh@nve.no
Telefon: +47 473 81 950

Siste nytt fra Digital KSU

Se webinar: Digital KSU 2. juni

I samarbeid med DIGIN har NVE jobbet med prosjektet Digital KSU (Digital Kraftsystemutredning). Prosjektet har utviklet første versjon (MVP), som blir vist frem i webinaret. Prosjektet vil også komme med anbefalinger til videre arbeid med digitalisering av...

Nyhetssaker

DIGIN og et sterkere samarbeid i 2023

DIGIN og et sterkere samarbeid i 2023

RME har utfordret bransjen på å komme sammen og jobbe enda tettere, men uten å regulere. DIGIN-medlemmene BKK, Elvia, Glitre Nett, Lede, Lnett, Statnett og Tensio går derfor sammen om å etablere et nytt selskap. Det nye selskapet vil bli drevet av nettselskapene, i...