CIM Forum

CIM standardene fra IEC er sentrale i DIGIN-arbeidet og de fleste arbeidspakkene vi har gående. En utfordring for DIGIN spesielt og bransjen generelt er at vi har for lite kapasitet på ressurspersoner med tung CIM-kompetanse. Der hvert enkelt selskap ikke er sterke nok alene bygger vi derfor et felles fagmiljø knyttet til CIM og informasjonsmodellering på tvers av selskaper.

DIGIN CIM Forum er et brukerstyrt forum, og dermed også en CIM Help desk, med faste møter en gang i uka. Help desken har faste møter hver torsdag der agendaen settes etter deltakernes ønsker og behov fra deltakerne.

Her møtes ressurspersoner i DIGIN-selskapene som har middels til høy CIM-kompetanse, men ikke minst også personer som ønsker å bygge og utvikle egen CIM- kompetanse.

Tema og agenda for møtene veksler mellom:

  • Presentasjoner og diskusjoner rundt spesifikke CIM-problematikker eller deler av standarden.
  • Utfordringer fra DIGIN arbeidspakker eller selskapsinterne prosjekter løftes opp til felles diskusjon og mulighet for å hjelpe hverandre.

DIGIN CIM Forum har knyttet til seg tung CIM-faglig kompetanse og bistand.

Prosjektleder:

Martin Hviid Nielsen, Energi Norge
Epost: mhn@energinorge.no
Telefon: +47 938 77 418

Bransjestandard for nettilknytning

Bransjestandard for nettilknytning

Energi Norge har startet opp et prosjekt for å utvikle en bransjestandard for nettilknytning. Næringen må etablere et bredt grunnlag for digitalisering og automatisering for både å kunne elektrifisere raskere og legge til rette for eksportrettet teknologiutvikling....

Lansering: UnikID guidelines

Lansering: UnikID guidelines

DIGIN-programmet lanserte i dag DIGIN UnikID guidelines. Gjennom de siste månedene har DIGIN sammen med DNV jobbet med å komme frem til retningslinjer for hvordan Unik ID bør håndteres i kraftsystemet fremover. Alle mennesker i Norge har et unikt personnummer for å...

Bransjestandard for nettilknytning

Bransjestandard for nettilknytning

Energi Norge har startet opp et prosjekt for å utvikle en bransjestandard for nettilknytning. Næringen må etablere et bredt grunnlag for digitalisering og automatisering for både å kunne elektrifisere raskere og legge til rette for eksportrettet teknologiutvikling....