CIM Forum

CIM standardene fra IEC er sentrale i DIGIN-arbeidet og de fleste arbeidspakkene vi har gående. En utfordring for DIGIN spesielt og bransjen generelt er at vi har for lite kapasitet på ressurspersoner med tung CIM-kompetanse. Der hvert enkelt selskap ikke er sterke nok alene bygger vi derfor et felles fagmiljø knyttet til CIM og informasjonsmodellering på tvers av selskaper.

DIGIN CIM Forum er et brukerstyrt forum, og dermed også en CIM Help desk, med faste møter en gang i uka. Help desken har faste møter hver torsdag der agendaen settes etter deltakernes ønsker og behov fra deltakerne.

Her møtes ressurspersoner i DIGIN-selskapene som har middels til høy CIM-kompetanse, men ikke minst også personer som ønsker å bygge og utvikle egen CIM- kompetanse.

Tema og agenda for møtene veksler mellom:

  • Presentasjoner og diskusjoner rundt spesifikke CIM-problematikker eller deler av standarden.
  • Utfordringer fra DIGIN arbeidspakker eller selskapsinterne prosjekter løftes opp til felles diskusjon og mulighet for å hjelpe hverandre.

DIGIN CIM Forum har knyttet til seg tung CIM-faglig kompetanse og bistand.

Prosjektleder:

Martin Hviid Nielsen, Energi Norge
Epost: mhn@energinorge.no
Telefon: +47 938 77 418

DIGIN jobber med fremtidens behov for datautveksling

DIGIN jobber med fremtidens behov for datautveksling

Styret i DIGIN vedtok rett før sommeren oppstart av prosjektet “DSOenes fremtidige behov for datautveksling”. I dette prosjektet skal DIGIN se på hvilke fremtidige datastrømmer som behøves for å kunne drive nettet i Norge best mulig og gi best mulig opplevelser for...

NY DIGIN pilot: Utveksling av produksjonsplaner

NY DIGIN pilot: Utveksling av produksjonsplaner

Produksjonsplaner fra produsentene er en viktig brikke i informasjonen DSOene trenger for en effektiv nettdrift og en større observerbarhet i nettet. Dette blir enda viktigere fremover, med mer småkraft som er direkte koblet inn på lavere...

DIGIN jobber med fremtidens behov for datautveksling

DIGIN jobber med fremtidens behov for datautveksling

Styret i DIGIN vedtok rett før sommeren oppstart av prosjektet “DSOenes fremtidige behov for datautveksling”. I dette prosjektet skal DIGIN se på hvilke fremtidige datastrømmer som behøves for å kunne drive nettet i Norge best mulig og gi best mulig opplevelser for...

NY DIGIN pilot: Utveksling av produksjonsplaner

NY DIGIN pilot: Utveksling av produksjonsplaner

Produksjonsplaner fra produsentene er en viktig brikke i informasjonen DSOene trenger for en effektiv nettdrift og en større observerbarhet i nettet. Dette blir enda viktigere fremover, med mer småkraft som er direkte koblet inn på lavere...