God jul og godt nytt år til alle fra DIGIN!

av | 21.12.22

Før vi nå går inn i juleferie vil vi dele litt informasjon og noen refleksjoner rundt høstens viktigste hendelser i DIGIN programmet. DIGIN benytter også anledningen til å ønske alle venner av programmet God jul og Godt nytt år! 

Det blir mer og mer tydelig at DIGIN representerer og jobber med ting som er viktig og relevant, ikke bare for bransjen, men for samfunnet som helhet. Leveransene våre etterspørres av nettselskapene, leverandører, myndigheter og kunder!  

Hever vi blikket litt så kan man trygt si at kraftsystemet har hatt mediefokus i høst, og energisikkerhet er høyt på agendaen ikke bare i Norge, men i hele Europa. Digitalisering er en viktig brikke for en stabil og sikker energiforsyning, som er sentralt for enkeltmennesker, industri og samfunnet som helhet. 

Nå, helt på tampen av året, er Norges største nettselskaper enige om å samarbeide tettere på tvers av nettselskaper og nettnivåer. Målet er å etablere et nytt felleseid selskap som utvikler og drifter digitale tjenester av og for hele nettbransjen (Les mer her). Dette vil innebære en akselerasjon av digitaliseringen av bransjen. DIGINs leveranser og pågående aktiviteter blir viktige brikker for selskapet fremover.

 

1. DIGIN Dagen  

En viktig milepæl for DIGIN var da vi endelig møttes for første gang ansikt til ansikt etter nedstengning som følge av covid de siste årene. Over 60 “DIGINere” deltok og fikk løftet mange av DIGINs prosjekter videre gjennom intense arbeidsmøter. Tilbakemeldingen fra deltagere er at dette var en nyttig dag, og at deltagerne fikk bedre oversikt og forståelse av alt DIGIN jobber med.  Takk til alle deltagere for gode innspill!

2. DIGIN-prosjektene fortsetter å levere 

Det er motiverende å se at leveransene fra DIGIN tas i bruk i bransjen, og man kan trygt si at programmet leverer på den overordnede ambisjonen gjennom pågående prosjekter. Her er noen smakebiter:   

  • Felles Grunnprofil (nettmodell) sluppet v.2.0 med oppgradering av v.1.0 til CIM17/CGMES 3.0 format og release av v. 2.1 med målinger og tidsserier (Se opptak fra releasewebinar hvor det var over 70 tilhørere). Resultatene fra prosjektet er tatt i bruk hos BKK, Lnett, Lede og Glitre.  
  • Digital KSU  (Plannett) brukes nå av alle KSU-ansvarlige selskap. Neste fase i gang og ytterligere digitaliseringsprosjekter hos NVE under planlegging sammen med DIGIN 
  • Tilknytningssaker God oppslutning med 4 deltagende selskaper i pilot for arkitektur og informasjonsmodell. 
  • Produktdataprosjektet produserer stadig nye profiler (informasjonsmodeller for produkter. Prosjektgruppen består nå av Elvia, Norgesnett, BKK og Statnett. I høst ble det sluppet 9 nye CIM-baserte produktmodeller (profiler), som bransjen kan ta i bruk for å effektivisere egne arbeidsprosesser i hele verdikjeden. 
  • Kapasitetskart: Initiell fase av Kapasitetskart er fullført, og en MVP for en kapasitetskartportal som gir oversikt over eksisterende kart er publisert.  
  • Nettariff API for styring:  Spesifikasjonen som er tilgjengelig i versjon 1.0  er under implementering hos selskaper som dekker mer enn 50% av alle strømkunder i Norge (Se webinar om implementasjon og erfaringer her). CGI er i ferd med å implementere dette som en del av sitt produkt, og da regner vi med at enda flere kunder vil kunne få tariffene inn som en del av sin smarthusstyring. 
  • Digital tilknytning med vilkår:  For å støtte bruk av tilknytning med vilkår på en skalerbar måte har DIGIN startet et prosjekt som jobber med digital kommunikasjon mellom kunde og nettselskap. Metodikken vil dekke et bredt utvalg av caser. 

3. Webinarer er tilgjengelige på nettsiden  

Vi har holdt jevnlige webinarer der resultater fra prosjektene har vært presentert. Deltagelsen på disse har vært veldig god med opp mot 100 påmeldte på det meste.  Opptak er tilgjengelig på nettsiden.  NB! Opptakene er kun fra presentasjonene. For å få med seg spørsmål og diskusjoner må man delta på webinarene. 

Vi gleder oss til mer spennende arbeid i 2023 og ønsker alle en god jul og et godt nytt år!

DIGINerne” på DIGIN-dagen