Fusjon av to nettselskap og NIS-systemer: Elvia deler erfaringer fra bruk av UnikID

av | 9.09.22

Hvordan har Elvia fusjonert data fra to nettselskap og hvordan har leveransen fra DIGIN-prosjektet UnikID vært relevant i dette? I dette webinaret deler Elvia erfaringer fra arbiedet med å utvikle unike identifikatorer i fusjonen av datasystemene til Eidsiva Nett og Hafslund Nett. Les mer om webinaret her.