Digitaliseringsforum styrker arbeidet med digitalisering

av | 8.10.21

Helt siden RME publiserte sin anbefaling i rapporten om Driftskoordinering i kraftsystemet senhøsten 2020 har det vært kjent at RME ville ta initiativ til å etablere et Digitaliseringsforum for bransjen.

I sommer ble PwC valgt som samarbeidspartner for RME.

Samfunnsbedriftene Energi er en av DIGINs støttespillere og på deres seminar om Fremtidens kraftbransje denne uken lanserte Tore Langset fra RME at de nå har startet arbeidet for fullt.

  • I DIGIN har vi sett frem til at Digitaliseringsforum skulle komme i gang, så dette er gledelig. Vi har et felles mål i å få til effektiv datautveksling mellom aktørene i bransjen. Det handler igjen om standardisering av både hva som skal utveksles, hvordan det skal utveksles og hvilket “språk” vi skal benytte, sier Lars Berthinussen, leder for DIGIN.
  • I vår dialog med RME og PwC om Digitaliseringsforum ser vi at vi har sammenfallende mål og jeg ser frem til den styrken vi i fellesskap kan ha, avslutter han.

Se også artikkel her:

https://www.europower-energi.no/teknologi/rme-vil-sjosette-nytt-digitaliseringsforum-skal-forbedre-driften-av-kraftsystemet/2-1-1078187