DIGIN-satsing blir del av nettselskapenes FoU-ramme

av | 6.01.21

Nettselskapenes felles digitaliseringsinitiativ DIGIN er blitt godkjent som et særlig tilfelle innenfor inntektsrammen. Nå vil kostnadene de har til DIGIN bli behandlet som en del av FoU-rammen for årene 2020 og 2021.

Reguleringsmyndigheten for energi (RME) fremhever de positive nyttevirkningene for både kunder og hele næringen. I begrunnelsen for vedtaket skriver RME:

“Vi mener at DIGIN-samarbeidet er et tilfelle hvor det er hensiktsmessig å fastsette inntektsrammene på særskilt grunnlag. Formålet med prosjektet er å utvikle en bransjestandard for å få til en effektiv datautveksling i bransjen. Samarbeidet vil kunne skape positive nyttevirkninger for både kunder og hele bransjen, og ikke bare for de nettselskapene som aktivt deltar i prosjektet.”

Lettere å satse digitalt

Totalt har DIGIN et budsjett på 12 millioner kroner fordelt på de deltakende selskapene per år. Disse utgiftene vil de deltakende nettselskapene nå spare inn igjen ved at de blir behandlet som andre utgifter under FoU-rammen.

– Det er flott at denne avklaringen nå er på plass. Beslutningen fra RME gjør det enklere for selskapene å prioritere det felles digitale løftet for næringen. Dette gir oss en grobunn for å utvikle nye, bedre og billigere tjenester til kundene. NVE og RME har kommet frem til en meget god løsning, sier DIGIN-leder Lars Berthinussen.

Tidkrevende prosess

Prosessen frem til denne løsningen har vært tidkrevende. Målet med FoU-ordningen er å motivere nettselskapene til å satse på FoU. Det er klare og strenge regler for hva som kan komme inn under FoU-rammen til nettselskapene i inntekstrammereguleringen. Reglene setter klare krav til at prosjektet må kunne godkjennes av for eksempel Forskningsrådet.

– Nettselskapene står overfor mye utvikling som ikke per definisjon er forskning i klassisk forstand, og DIGIN er et godt eksempel på slik utvikling. Det er gledelig at RME anerkjenner viktigheten av DIGIN og har valgt å gjøre et eget vedtak for DIGIN, sier administrerende direktør Knut Kroepelien i Energi Norge.

DIGIN-programmet er fornybarnæringens felles digitaliseringsinitiativ. Selskapene har her gått sammen for i fellesskap å finansiere og utarbeide digitaliserte løsninger for datautveksling og effektiv informasjonsflyt.

DIGIN skal utvikle og tilgjengeliggjøre felles informasjonsmodeller og felles standarder for datautveksling. Programmet skal også bidra til kompetanseheving og erfaringsutveksling i næringen. Alt som utvikles gjennom DIGIN-samarbeidet skal være tilgjengelig for alle nettselskapene og komme hele fornybarnæringen til gode.


Lurer du på noe? Kontakt meg gjerne:

Lars D. Berthinussen

Leder for DIGIN
ldb@energinorge.no
930 60 980