DIGIN og NVE samarbeider om å digitalisere kraftsystemutredningen (KSU)

av | 23.02.21

I arbeidet med å tilrettelegge for sømløs deling og utnyttelse av data på tvers av aktører i kraftsystemet, samarbeider nå DIGIN og NVE i prosjektet Digital KSU om fremtidens digitale innrapportering av Kraftsystemutredningen (KSU).

Målet er at mye av den jobben som blir gjort i forbindelse med KSU-prosessene ute i selskapene skal tilgjengeliggjøres og organiseres på en slik måte at man får større nytte av dem både hos nettselskapene, systemansvarlig og NVE.

I kraftsystemutredningene rapporterer nettselskapene til NVE hvordan kraftnettet planlegges utviklet fremover i tid. Her beskrives fremtidige overføringsforhold og fremtidige forventede tiltak og investeringer. Det er nettopp de konkrete fremtidige tiltakene som har fokuset i prosjektet Digital KSU.

All data om anlegg i Norge starter i det vi begynner å planlegge dem. Den første gangen et nytt anlegg dukker opp i systemene til et nettselskap er i tidlig utredningsfase. Den første gangen et mulig anlegg dukker opp hos myndighetene eller hos systemansvarlig er i forbindelse med KSU-prosessen.

Standardisering er viktig

– Jobben med å digitalisere KSU-prosessen er viktig for NVE. Den jobben som gjøres med KSU i nettselskapene er sentral for å kunne planlegge og se utviklingen av kraftsystemet fremover. For å utnytte dataene som samles inn her på en effektiv og god måte, er det viktig at vi standardiserer både informasjonsmodell, formater og utvekslingsmetodikk. Det er spennende for oss å gjøre denne jobben i et tett samarbeidet med bransjens digitaliseringsinitiativ DIGIN, sier Arne Bjørn Mildal, direktør for IKT og Informasjonsforvaltning i NVE.

KSU-rapporteringen skjer i dag ved ulike ineffektive metoder, som utveksling av PDF- og Excel-dokumenter. Selv om både PDF og Excel inneholder digitalisert informasjon, innebærer det mye manuelt arbeid for å utveksle, behandle og foredle informasjon. Ved å digitalisere KSU gjennom å jobbe med CIM-standard og felles informasjonsmodell blir det mulig å bruke dataene direkte videre i prosessene i kraftsystemets livsløp, både internt i selskapene, i prosessene hos NVE og i prosessene som involverer tredjeparter som for eksempel leverandører og entreprenører.

Fra vugge til grav

– Det er viktig å se dataene om kraftsystemet fra vugge til grav, eller gjennom hele livsløpet. En av de viktigste “vuggene” til data er KSU prosessene. DIGIN er derfor meget glad for det tette og gode samarbeidet med NVE om den digitale KSU-prosessen sier Lars Berthinussen, leder for DIGIN.

Når vi kombinerer dette med bruken av Unik ID i sektoren vil vi ha tatt viktige skritt på veien til å kunne følge og utvide mengden data om anlegg hele veien fra de tidlige skissene til ferdig utbygd og satt i drift, fortsetter han

Prosjekt Digital KSU gjennomføres i samarbeid mellom NVE, Statnett og nettselskaper.

– Prosjektet har nå etablert en informasjonsmodell med definert datasett, og neste fase blir å teste/pilotere utveksling av dette datasettet mellom et par nettselskap og NVE sier prosjektleder Rakel Alice Utne Holt hos NVE. Vi er nå interessert i å komme i kontakt med nettselskaper som vil være med som piloter i prosjektet.

Ønsker du mer informasjon om Digital KSU?

Ta direkte kontakt med Rakel Alice Utne Holt i NVE på e-post rauh@nve.no eller telefon 47 38 19 50