DIGIN og et sterkere samarbeid i 2023

av | 22.12.22

RME har utfordret bransjen på å komme sammen og jobbe enda tettere, men uten å regulere. DIGIN-medlemmene BKK, Elvia, Glitre Nett, Lede, Lnett, Statnett og Tensio går derfor sammen om å etablere et nytt selskap. Det nye selskapet vil bli drevet av nettselskapene, i samarbeid med myndighetene. Se mer informasjon på NVEs nettside.

DIGIN og det nye selskapet

Styreleder i DIGIN, Jon Andreas, sier at DIGINs pågående prosjekter må fortsette, men at de kanskje vil bli tilknyttet selskapet framfor DIGIN. Han understreker at menneskene som brenner for å løse oppgavene vi har må fortsette å jobbe, og at vi skal ha det med videre.

Det nye selskapet har ikke fått et navn enda, og noe forberedende arbeid gjenstår fortsatt på nyåret. Målet og ambisjonene er de samme som for DIGIN. Ved å ta arbeidet videre fra et prosjekt til et selskap er det en mulighet for å oppnå disse ambisjonene, og i tillegg vil et selskap kunne påta seg ytterligere oppgaver rundt fellesløsninger.

Se dagens orientering fra styreleder i DIGIN om veien videre for DIGIN i lys av nyheter om etablering av et nytt selskap: