DIGIN Leverandørforum og slipp av Grunnprofil

av | 24.11.21

DIGIN inviterer til Leverandørforum for å informere bransjens leverandører og andre interesserte om vår nye release fra DIGIN Grunnprofil og andre prosjekter i DIGIN, som Produktdata og API for nettleie.

For at vi skal lykkes med digitaliseringen av kraftsystemet må vi øke datakvaliteten og sørge for interoperabilitet mellom systemer og aktører i kraftsystemet. DIGIN adresserer dette gjennom flere prosjekter, for eksempel i prosjektet  «Felles Grunnprofil» hvor DIGIN utvikler og standardiserer et felles språk for datautveksling, både mellom interne systemer og mellom ulike aktører i kraftsystemet. Meld deg på DIGIN leverandørforum og få med deg første lansering av Grunnprofilen og andre arbeidspakker, samt informasjon om planer fremover for disse arbeidspakkene.  

Agenda:

  • Status for arbeid i DIGIN v/ DIGIN
  • Slipp av første versjon av grunnprofilen og planer for videre arbeid v/Geir Magne Abusdal, Prosjektleder Grunnprofil i DIGIN
  • Q&A

Første versjon av DIGIN Grunnprofil inneholder:

  • DIGIN Grunnprofil eksempelmodell på hvordan modellering av nettet bør gjøres.
  • Med tilhørende modelleringsguide, dokumentasjon og navnestandard.
  • Første versjon av DIGIN Grunnprofil dekker regionalt distribusjonsnett for kraftflytanalyse i henhold til CIM 16.
  • Plan for videre arbeid, utvidelser og versjoner.