Lansering av standard skjema for representasjon av data for kraft- og fordelingstransformatorer

av | 2.12.21

DIGIN lanserer standard skjema for representasjon av data for kraft- og fordelingstransformatorer i henhold til CIM (IEC 61968-4:2019)

DIGIN støtter digitaliseringen av kraftsystemet ved å utvikle og standardisere et felles språk for datautveksling, både mellom interne systemer og mellom ulike aktører i kraftsystemet. Dette vil blant annet gi forbedringer i datakvaliteten, sørge for interoperabilitet mellom systemer og aktører, og forenkle prosesser med mange manuelle oppgaver.

CIM (IEC 61968-4:2019), som er en internasjonal standard for utveksling av kraftbransjerelatert informasjon (data), er sentral i DIGINs arbeid.

Et av områdene DIGIN jobber med er standardisering av produktdata. Basert på databehov nettselskapene i DIGIN formidler til prosjektet utvider man eksisterende CIMprofiler for utstyr(produkter) i nettet.  

Kraft- og fordelingstransformator er den første utstyrstypen man har laget en profil for, og DIGIN lanserer nå en versjon for bruk bransjen. Det som nå gjøres tilgjengelig er:

  1. Standardskjema, dvs . XSD (XML schema) kalt “Product data profile” for kraft- og fordelingstransformatordata basert på CIM/ IEC 61968-4
  2. Eksempeldata (XML) for fordelingstransformatorer basert på standardskjema  XSD
  3. Et eget verktøy for validering av XMLdata mot standardskjema og dermed også CIM

DIGIN anbefaler nettselskaper og leverandører å ta i bruk de nye produktdataprofilene for å effektivisere og forbedre eget arbeid, og ikke minst utveksling av data mellom aktører i verdikjeden.

Standardskjema, eksempeldata og valideringsverktøy er tilgjengelig her: https://github.com/digin-energi/produktdata-public

DIGIN jobber videre med å lage tilsvarende profiler for andre utstyrstyper.

For spørsmål og kommentarer ta kontakt på DIGIN@energinorge.no.