DIGIN jobber med fremtidens behov for datautveksling

av | 14.09.21

Styret i DIGIN vedtok rett før sommeren oppstart av prosjektet “DSOenes fremtidige behov for datautveksling”.

I dette prosjektet skal DIGIN se på hvilke fremtidige datastrømmer som behøves for å kunne drive nettet i Norge best mulig og gi best mulig opplevelser for kundene. To delprosjekter er allerede identifisert gjennom et forprosjekt og er klar for pilotering.

Fremtidens behov for datautveksling er ikke det samme som i dag, nye kunder, tjenester, roller og driftsmønstre krever utveksling av ny og annen informasjon og krever nye datastrømmer.

Prosjektet vil derfor kartlegge fremtidens behov for data og informasjonsutveksling mellom nettselskaper og andre aktører for at disse kan gjennomføre oppgaver på en optimal måte i fremtiden. Arbeidet vil bygge videre på allerede utført arbeide på tematikken og bidra med en samlet vurdering av hvilke behov vi ser fremover, og på den måten gi et grunnlag for fremtidige prioriteringer for hvilke utvekslinger DIGIN skal prioritere.

Prosjektet vil gi en samlet vurdering som løpende kommer med prioriterte behov for utvekslinger og underlagsmateriale for konkrete arbeidspakker og piloter i DIGIN.

2 prosjekter er klare for pilotering

Gjennom et forprosjekt ble det identifisert to typer utvekslinger med et stort potensial fremover. To piloter starter opp i parallell med hovedprosjektet. De to prosjektene er Datautveksling for driftsstanskoordinering og Utveksling av produksjonsplaner.  Se egen informasjon om disse her:

Ny DIGIN pilot: Datautveksling for driftsstanskoordinering

Ny DIGIN pilot: Utveksling av produksjonsplaner