DIGIN har publisert en release av API Nettariff v1.0.1 med en bugfix

av | 22.12.21

Det er gjort følgende endringer:

  • I definisjonen i skjemaet DiginGridTariffAPI.v1_0.json manglet en input-parameter i “tariffquery”.
  • Det er lagt til parameter “Product” som er til internt bruk hos nettselskapene.
  • Input-paramater “TariffKey” og “Product” er Exclusive OR med hverandre, og derfor er det fjernet “required” constraint på “TariffKey”.
  • “version” er endret fra “1.0” til “1.0.1”.
  • I README.md er det lagt til kapittel “11. Endringslogg”

Release “v1.0.1” kan finnes her: https://github.com/digin-energi/API-nettleie-for-styring