DIGIN har publisert en release av API Nettariff v1.0.1 med en bugfix

av | 22.12.21

Det er gjort følgende endringer:

  • I definisjonen i skjemaet DiginGridTariffAPI.v1_0.json manglet en input-parameter i «tariffquery».
  • Det er lagt til parameter «Product» som er til internt bruk hos nettselskapene.
  • Input-paramater «TariffKey» og «Product» er Exclusive OR med hverandre, og derfor er det fjernet «required» constraint på «TariffKey».
  • «version» er endret fra «1.0» til «1.0.1».
  • I README.md er det lagt til kapittel «11. Endringslogg»

Release «v1.0.1» kan finnes her: https://github.com/digin-energi/API-nettleie-for-styring