DIGIN Grunnprofil v2.1 er ute.

av | 9.12.22

For å bryte ned datasiloene internt i selskapene og mellom selskapene jobber vi i DIGIN med kontinuerlig videreutvikling av DIGIN Grunnprofil. For å kunne beregne på nettet, utnytte det optimalt og planlegge for fremtiden, er bruken av sanntidsdata fra sensorer, SCADA og AMS-data viktig. Dette er blant

DIGIN grunnprofil v2.1 bygger videre på kraftflyteksempelet fra tidligere versjoner og inkluderer tidsserier for MeasurementValue og MeterReading. Dette muliggjør kraftflytberegninger basert på sanntidsdata fra SCADA og AMS og legger til rette for bedre estimering av fremtidige scenarier (ettersom steady state verdier kan tilnærmes med bruk av tidsserier).

DIGIN10 modellen (eksempelmodellen for Grunnprofil) er nå i henhold til CGMES v3.0 og inneholder også eksempel på bruk av JSON for og Geo-JSON(-LD) for utveksling av henholdsvis måledata og geografisk data. I tillegg inkluderer denne versjonen eksempler på hvordan man kan relatere Grunnprofil til komponenter (Assets).

Mer informasjon og full tilgjengelighet til releasen finner dere på DIGIN Github: https://github.com/digin-energi/Grunnprofil