SEMINAR: DIGIN GRUNNPROFIL 1.0

Obs! Seminaret er over. Følg med for å melde deg på neste seminar!DIGIN Grunnprofil dekker nå hele distribusjonsnettet og muliggjør utveksling av data mellom systemer og aktører for kraftflytanalyse på en standardisert måte.   Hele v1.0 av DIGIN10 modellen med...

SEMINAR: API-IMPLEMENTERING FOR NY NETTARIFF

Obs! Seminaret er over. Følg med for å melde deg på neste seminar!For å støtte implementeringen av DIGINs API for nettariffer inviterer DIGIN til et miniwebinar for å hjelpe selskaper som er i ferd med, eller vurderer å implementere APIet for å tilgjengeliggjøre...

SEMINAR: Leverandørforum

Obs! Seminaret er over. Følg med for å melde deg på neste seminar!DIGIN inviterer til Leverandørforum for å informere bransjens leverandører og andre interesserte om vår nye release fra DIGIN Grunnprofil og andre prosjekter i DIGIN, som Produktdata og API for...