Release DIGIN Grunnprofil v 0.5

Release DIGIN Grunnprofil v 0.5

DIGIN tar et viktig steg mot et standardisert felles språk for datautveksling når versjon 0.5 av DIGIN10 modellen lanseres. Gjennom prosjektet «DIGIN CIM grunnprofiler for beregninger og simuleringer i distribusjonsnett» jobber DIGIN med å utvikle og standardisere et...
Lansering av API Nettariff V1

Lansering av API Nettariff V1

DIGIN muliggjør tettere digitalt samspill mellom nettselskaper, kunder og tredjepartsaktører når versjon 1 av API-spesifikasjonen for ny nettleie lanseres. DIGIN støtter digitaliseringen av kraftsystemet ved å utvikle og standardisere et felles språk for...