DIGIN jobber med fremtidens behov for datautveksling

DIGIN jobber med fremtidens behov for datautveksling

Styret i DIGIN vedtok rett før sommeren oppstart av prosjektet “DSOenes fremtidige behov for datautveksling”. I dette prosjektet skal DIGIN se på hvilke fremtidige datastrømmer som behøves for å kunne drive nettet i Norge best mulig og gi best mulig opplevelser for...
NY DIGIN pilot: Utveksling av produksjonsplaner

NY DIGIN pilot: Utveksling av produksjonsplaner

Produksjonsplaner fra produsentene er en viktig brikke i informasjonen DSOene trenger for en effektiv nettdrift og en større observerbarhet i nettet. Dette blir enda viktigere fremover, med mer småkraft som er direkte koblet inn på lavere...
DIGIN kobler nettselskap og smarthusteknologien

DIGIN kobler nettselskap og smarthusteknologien

DIGIN vil i de neste månedene arbeide med å utvikle et felles API som alle norske nettselskaper kan ta i bruk for å publisere de nye effektbaserte tariffene direkte til tredjepartsaktører. Dette for å kunne hjelpe kundene med å ta i bruk teknologi for å styre...