4 før ferien: DIGIN oppsummerer vårens viktigste hendelser

av | 29.06.22

Sommerferien nærmer seg, og vi i DIGIN begynner å gå inn for «sommerlanding» etter en hektisk senvinter og vår preget av mye aktivitet. Prosjektene går fremover og leverer resultater. Bransjen, myndighetene og kundene etterspør løsningene våre. Her oppsummerer vi vårens viktigste hendelser. 

Vi ser frem til å jobbe videre med digitalisering som fundament for et effektivt kraftsystem sammen med dere etter sommerferien, og forhåpentligvis ser vi mange av dere 25.-26.oktober i Oslo på DIGIN Summit. Her vil vi samle DIGIN og hele økosystemet rundt, i tillegg til fag-eksperter, ledere og andre interesse for digitalisering og realisering av morgendagens digitale kraftsystem. Hold av datoene. 

En veldig stor takk til alle dere som har jobbet i DIGINs arbeidsgrupper, med implementering av løsninger både i selskapene og blant leverandørene, innspill, og innlegg på webinarer.  Det er dere som gjør DIGIN mulig.  

Sommerhilsen fra  DIGIN-teamet  

1. Strømnettutvalget og Digital samhandling tydeliggjør DIGINs relevans 

For en uke siden kom rapporten fra Strømnettutvalget. Rapporten peker på mange av løsningene vi allerede er i gang med og er god inspirasjon vi tar med oss inn i høsten for videre arbeid som:  

 • Digitalisering og forbedring av tilknytningsprosessen.  
 • Digital samhandlingsevne 
 • Kapasitetskart til kundene  
 • Digital KSU  

DIGIN har også vært tilknyttet RME prosjektet Digital samhandling i kraftbransjen. Rapporten fra prosjektet kommer fra RME denne uken. Prosjektet ser på veikart og styringsmodell fremover. Dette arbeidet fortsetter i høst. DIGIN er godt i gang med mange av elementene i veikartet.   

2. DIGIN-prosjektene leverer.  

Det er motiverende å se at leveransene fra DIGIN tas i bruk i bransjen, og man kan trygt si at programmet leverer på den overordnede ambisjonen gjennom pågående prosjekter:  

 • Felles Grunnprofil (nettmodell) er sluppet i versjon 1.0 (Webinar). Denne implementeres og testes hos flere aktører (Se opptak fra webinar med Glitre og Lnett)  
 • Nettariff API for styring: Nye nettariffer kommer 1. juli. DIGIN legger til rette for at kunder kan inkludere disse i optimaliseringen av eget forbruk ved å bruke data hentet via et Nettariff API for smarthusstyring. Spesifikasjonen er sluppet i versjon 1.0 og denne er under implementering hos selskaper som dekker 50% av alle strømkunder i Norge (Se webinar om implementasjon og erfaringer her) 
 • Digital KSU har utviklet en MVP (Minimum Viable Product), kalt PlanNett, og nettselskapene er i gang med å ta denne løsningen i bruk. Ambisjonen er at årets KSU er den siste som leveres som PDF! Se opptak av status-webinar her. NVE og DIGIN ser nå på veien videre. 
 • Produktdataprosjektet produserer stadig nye profiler (informasjonsmodeller for produkter). Disse kan bransjen nå ta i bruk for å effektivisere egne arbeidsprosesser ved digital samhandling. Fra høsten utvides gruppen til også å inkludere Statnett. Se webinar om produktdata her
 • Piloten for Deling av produksjonsplaner er gjennomført med gode resultater hos Agder Energi Nett. DIGIN ser nå på hvordan vi tar erfaringene videre mot skalerbare løsninger for hele Norge. Se tidligere webinar her.  
 • Pilot for Driftsstanskoordinering: Glitre og Lede har utført en vellykket pilot for bedre digital koordinering av driftsstanser. DIGIN vil til høsten se på hvordan vi tar erfaringene videre.  Se webinar med demo her.  
 • Unik ID guidelines har blitt oppdatert og videreutviklet. Se siste versjon er tilgjengelig her . Opptak fra lanserings-webinar er også tilgjengelig.
 • Tilknytningssaker har jobbet videre med prosesskartlegging og informasjonsmodell. Til høsten går vi i gang med testing og pilotering. Lnett har meldt seg og det er plass til flere.  
 • Kapasitetskart: En rekke selskaper er i gang med kapasitetskartarbeid. DIGIN jobber med deling av erfaringer på tvers av prosjekter for å komme frem til gode løsninger og på sikt kanskje konsolidering av prosjektene.  
 • DSOenes fremtidige behov for datautveksling er avsluttet og har levert en liste med prioriterte anbefalinger for videre arbeid. En av anbefalingene omhandler ‘Deling av informasjon om snitt’. En egen arbeidsgruppe har kartlagt forventede gevinster, og laget et prosjektforslag knyttet til dette. 

3. Webinarer er tilgjengelige på nettsiden 

Vi har holdt jevnlige webinarer der resultater fra prosjektene har vært presentert. Deltagelsen på disse har vært veldig god med opp mot 80 tilhørere på det meste.  Opptak er tilgjengelig på nettsiden.  NB! Opptakene er kun fra presentasjonene. For å få med seg spørsmål og diskusjoner må man delta på webinarene.

4. Annen kommunikasjon og relevant mediedekning  

DIGIN har også delt resultater og utvekslet erfaringer både nasjonalt og internasjonalt. 

 • Statnetts Techday presenterte Thomas Ranvik Eriksen hvordan Lede AS tar i bruk DIGIN Felles Grunnprofil for å effektivisere og kvalitetssikre informasjonsutveksling mellom interne og eksterne systemer. 
Thomas Ranvik Eriksen, fra Lede, presenterer på Statnetts Techday, januar 2022 

 • I mars deltok vi på IEC CIM Week i London, et nettverksforum for Europas fremste CIM-eksperter. DIGIN leder, Lars Berthinussen, presenterte bransjens arbeid med digitalisering i Norge. Svein Harald Olsen fra Statnett – en av Norges fremste CIM-eksperter og aktiv i flere DIGIN-prosjekt – holdt også flere innlegg. 
Fra venstre: Lars Berthinussen fra DIGIN, Svein Harald Olsen fra Statnett, og Marellie Akoury-Shima fra DNV under IEC CIM Week i London, mars 2022. 

 • Glitre Energi, Kongsberg Digital og Volue har testet utveksling av modeller og data på tvers av interne systemer og virksomheter basert på DIGINs standard digitale nettmodell. Resultatet beskrives som svært vellykket. Les nyhetssaken her