DIGIN

DIGIN er bransjens eget digitaliseringsinitiativ der selskapene er gått sammen for å utarbeide fundamentet for full digital samhandling i drift og planlegging av nettvirksomheten.

DIGIN jobber med fremtidens behov for datautveksling

DIGIN jobber med fremtidens behov for datautveksling

Styret i DIGIN vedtok rett før sommeren oppstart av prosjektet “DSOenes fremtidige behov for datautveksling”. I dette prosjektet skal DIGIN se på hvilke fremtidige datastrømmer som behøves for å kunne drive nettet i Norge best mulig og gi best mulig opplevelser for...

=

DIGIN

NY DIGIN pilot: Utveksling av produksjonsplaner

NY DIGIN pilot: Utveksling av produksjonsplaner

Produksjonsplaner fra produsentene er en viktig brikke i informasjonen DSOene trenger for en effektiv nettdrift og en større observerbarhet i nettet. Dette blir enda viktigere fremover, med mer småkraft som er direkte koblet inn på lavere...

=

DIGIN

Ny DIGIN pilot: Datautveksling for driftsstanskoordinering

Ny DIGIN pilot: Datautveksling for driftsstanskoordinering

Det brukes i dag mye tid på e-post og telefon for å koordinere driftsstanser med berørte nettselskap parter. Dagens kommunikasjon gir rom for variasjon i delt informasjon og muligheter for misforståelser. En standardisert måte å dele...

=

DIGIN

Pågående arbeidspakker/prosjekter i DIGIN

Digital KSU

Produktdata

Autofos

Arkitektur

Unik ID

Felles Profiler

CIM-Forum

Slik blir du med i DIGIN

DIGIN ønsker flere nettselskaper velkommen til å være med i samarbeidet – se hvem som er med her. Dersom ditt nettselskap ikke er med, men dette kunne være noe for dere, vennligst ta kontakt med kontaktperson for DIGIN