DIGIN

DIGIN er bransjens eget digitaliseringsinitiativ der selskapene er gått sammen for å utarbeide fundamentet for full digital samhandling i drift og planlegging av nettvirksomheten.

Samfunnsbedriftene nytt medlem i DIGIN

Samfunnsbedriftene nytt medlem i DIGIN

Samfunnsbedriftene Energi har gått inn som støttespiller i DIGIN-programmet.   DIGIN-programmet er fornybarnæringens felles digitaliseringsinitiativ. 12 større nettselskaper, Energi Norge og Statnett har gått sammen for i...

=

DIGIN

Bransjestandard for nettilknytning

Bransjestandard for nettilknytning

Energi Norge har startet opp et prosjekt for å utvikle en bransjestandard for nettilknytning. Næringen må etablere et bredt grunnlag for digitalisering og automatisering for både å kunne elektrifisere raskere og legge til rette for eksportrettet teknologiutvikling....

=

DIGIN

Lansering: UnikID guidelines

Lansering: UnikID guidelines

DIGIN-programmet lanserte i dag DIGIN UnikID guidelines. Gjennom de siste månedene har DIGIN sammen med DNV jobbet med å komme frem til retningslinjer for hvordan Unik ID bør håndteres i kraftsystemet fremover. Alle mennesker i Norge har et unikt personnummer for å...

=

DIGIN

Pågående arbeidspakker/prosjekter i DIGIN

Digital KSU

Produktdata

Autofos

Arkitektur

Unik ID

Felles Profiler

CIM-Forum

Slik blir du med i DIGIN

DIGIN ønsker flere nettselskaper velkommen til å være med i samarbeidet – se hvem som er med her. Dersom ditt nettselskap ikke er med, men dette kunne være noe for dere, vennligst ta kontakt med kontaktperson for DIGIN