DIGIN

DIGIN er bransjens eget digitaliseringsinitiativ der selskapene er gått sammen for å utarbeide fundamentet for full digital samhandling i drift og planlegging av nettvirksomheten.

Se tidligere Webinar: Produktdata 19. mai

Standardiserte informasjonsmodeller for produkter brukt i strømnettet er en forutsetning for effektiv nettdrift og digital samhandling mellom aktører i hele verdikjeden. DIGINs prosjekt, Produktdata, er i «produksjonmodus», og lager modeller for forskjellige produkter...

=

DIGIN

Se tidligere webinar: Deling av produksjonsplaner

I dette webinaret ble resultater fra DIGINS pilot, Deling av produksjonsplaner, presentert. Produksjonsplaner er viktige brikker i informasjonen DSOene trenger for en effektiv nettdrift. Et oppsett basert på standardisert informasjon gjør det mulig for DSO å effektivt...

=

DIGIN

Release DIGIN CIM-Produktprofiler for Cable og EndDevice

Release DIGIN CIM-Produktprofiler for Cable og EndDevice

DIGIN CIM-profiler for «Cable» og «EndDevice» er nå ute og tilgjengelig for bruk. DIGINs CIM-profiler for produktdata er utviklet av DIGIN som såkalte extensions til eksisterende CIM-profiler. Nye profiler publiseres fortløpende. Leveransene fra prosjektet er...

=

DIGIN

Pågående arbeidspakker/prosjekter i DIGIN

Digital KSU

Produktdata

Autofos

Unik ID

Felles Grunnprofil

CIM-Forum

Nettariff API

Tilknytningssaker

Deling av produksjonsplaner

Driftsstanskoordinering

DSO datautveksling

Slik blir du med i DIGIN

DIGIN ønsker flere nettselskaper velkommen til å være med i samarbeidet – se hvem som er med her. Dersom ditt nettselskap ikke er med, men dette kunne være noe for dere, vennligst ta kontakt med kontaktperson for DIGIN