DIGIN

DIGIN er bransjens eget digitaliseringsinitiativ der selskapene er gått sammen for å utarbeide fundamentet for full digital samhandling i drift og planlegging av nettvirksomheten.

4 før ferien: DIGIN oppsummerer vårens viktigste hendelser

4 før ferien: DIGIN oppsummerer vårens viktigste hendelser

Sommerferien nærmer seg, og vi i DIGIN begynner å gå inn for «sommerlanding» etter en hektisk senvinter og vår preget av mye aktivitet. Prosjektene går fremover og leverer resultater. Bransjen, myndighetene og kundene etterspør løsningene våre. Her oppsummerer vi...

=

DIGIN

Se webinar: Viktige skritt mot et felles digitalt språk

Gjennom DIGIN-prosjektet Felles Grunnprofil utvikler bransjen et felles, standardisert språk for datautveksling, både mellom interne systemer og mellom ulike aktører i kraftsystemet. I dette webinaret vil Glitre Energi Nett og Lnett dele sine erfaringer. Les...

=

DIGIN

Se webinar: Digital KSU 2. juni

I samarbeid med DIGIN har NVE jobbet med prosjektet Digital KSU (Digital Kraftsystemutredning). Prosjektet har utviklet første versjon (MVP), som blir vist frem i webinaret. Prosjektet vil også komme med anbefalinger til videre arbeid med digitalisering av...

=

DIGIN

Pågående arbeidspakker/prosjekter i DIGIN

Digital KSU

Produktdata

Autofos

Unik ID

Felles Grunnprofil

CIM-Forum

Nettariff API

Tilknytningssaker

Deling av produksjonsplaner

Driftsstanskoordinering

DSO datautveksling

Slik blir du med i DIGIN

DIGIN ønsker flere nettselskaper velkommen til å være med i samarbeidet – se hvem som er med her. Dersom ditt nettselskap ikke er med, men dette kunne være noe for dere, vennligst ta kontakt med kontaktperson for DIGIN