DIGIN

DIGIN er bransjens eget digitaliseringsinitiativ der selskapene er gått sammen for å utarbeide fundamentet for full digital samhandling i drift og planlegging av nettvirksomheten.

DIGIN og et sterkere samarbeid i 2023

DIGIN og et sterkere samarbeid i 2023

RME har utfordret bransjen på å komme sammen og jobbe enda tettere, men uten å regulere. DIGIN-medlemmene BKK, Elvia, Glitre Nett, Lede, Lnett, Statnett og Tensio går derfor sammen om å etablere et nytt selskap. Det nye selskapet vil bli drevet av nettselskapene, i...

=

DIGIN

=

DIGIN

God jul og godt nytt år til alle fra DIGIN!

God jul og godt nytt år til alle fra DIGIN!

Før vi nå går inn i juleferie vil vi dele litt informasjon og noen refleksjoner rundt høstens viktigste hendelser i DIGIN programmet. DIGIN benytter også anledningen til å ønske alle venner av programmet God jul og Godt nytt år!  Det blir mer og mer tydelig at...

=

DIGIN

=

DIGIN

DIGIN Produktdata: Release av ytterligere ni CIM baserte  modeller

DIGIN Produktdata: Release av ytterligere ni CIM baserte  modeller

DIGINS prosjekt for standardiserte modeller for produktdata (https://diginenergi.no/hva-gjor-vi/produktdata/) handler om fundamental digitalisering med potensiale for store gevinster i hele verdikjeden. Prosjektet har nå publisert ytterligere standardiserte modeller...

=

DIGIN

Se opptak av DIGIN-webinarer

DIGIN Grunnprofil v2.1 er ute.

DIGIN Grunnprofil v2.1 er ute.

For å bryte ned datasiloene internt i selskapene og mellom selskapene jobber vi i DIGIN med kontinuerlig videreutvikling av DIGIN Grunnprofil. For å kunne beregne på nettet, utnytte det optimalt og planlegge for fremtiden, er bruken av sanntidsdata fra sensorer, SCADA...

=

DIGIN

=

DIGIN

Se webinar: Lede og Elvia lagde kapasitetskart i sommer.

Se webinar: Lede og Elvia lagde kapasitetskart i sommer.

Mange, inkludert strømnettutvalgets rapport “Nett i tide”, peker på kapasitetskart for å bedre kundekommunikasjonen og lette tilknytningsprosessene.  Gjennom sommeren 2022 har Lede og Elvia jobbet med dette og presenterer sin foreløpige løsning samt hvordan de...

=

DIGIN

Kapasitetskartsportal

DIGINs kapasitetsportal er ment å gi en enkel oversikt over eksisterende kapasitetskartløsninger i Norge.

Nettområder hvor det er finnes et kapasitetskart er markert med grønt. Ved å klikke på nettområder med grønn farge vil man åpne den aktuelle løsningen som gjelder for det området.

DIGIN har ikke ansvar for løsninger det lenkes til eller innholdet i disse.

Pågående arbeidspakker/prosjekter i DIGIN

Digital KSU

Produktdata

Autofos

Unik ID

Felles Grunnprofil

CIM-Forum

Nettariff API

Tilknytningssaker

Deling av produksjonsplaner

Driftsstanskoordinering

DSO datautveksling

Kapasitetskart

Slik blir du med i DIGIN

DIGIN ønsker flere nettselskaper velkommen til å være med i samarbeidet – se hvem som er med her. Dersom ditt nettselskap ikke er med, men dette kunne være noe for dere, vennligst ta kontakt med kontaktperson for DIGIN