Fra 1.mai 2023 er DIGIN integrert i det nye selskapet ElBits AS, som er nettselskapenes nye bransjeinitiativ for digitalisering.
Denne nettsiden vil ikke videreutvikles.
Prosjekter, kontaktpersoner m.v som du finner på disse nettsidene er ikke nødvendigvis direkte videreført i ElBits AS.
For videre informasjon og kontakt henvises til konstituert daglig leder i ElBits AS, Tor W. Stålsett, tlf: +47 922 51 203, epost: tor.westby.stalsett@elvia.no

=

DIGIN

=

DIGIN

DIGINs Felles Grunnprofil – leverandørworkshop 7 mars 2023

DIGINs Felles Grunnprofil – leverandørworkshop 7 mars 2023

DIGINs Felles Grunnprofil hadde 7. mars en vellykket workshop med deltagelse fra prosjektets arbeidsgruppe, en rekke sentrale systemleverandører til bransjen, samt representanter fra NVE. For at vi skal lykkes med digitaliseringen av kraftsystemet er vi avhengige av...

=

DIGIN

=

DIGIN

DIGIN og et sterkere samarbeid i 2023

DIGIN og et sterkere samarbeid i 2023

RME har utfordret bransjen på å komme sammen og jobbe enda tettere, men uten å regulere. DIGIN-medlemmene BKK, Elvia, Glitre Nett, Lede, Lnett, Statnett og Tensio går derfor sammen om å etablere et nytt selskap. Det nye selskapet vil bli drevet av nettselskapene, i...

=

DIGIN

Se opptak av DIGIN-webinarer

DIGIN Grunnprofil v2.1 er ute.

DIGIN Grunnprofil v2.1 er ute.

For å bryte ned datasiloene internt i selskapene og mellom selskapene jobber vi i DIGIN med kontinuerlig videreutvikling av DIGIN Grunnprofil. For å kunne beregne på nettet, utnytte det optimalt og planlegge for fremtiden, er bruken av sanntidsdata fra sensorer, SCADA...

=

DIGIN

=

DIGIN

Se webinar: Lede og Elvia lagde kapasitetskart i sommer.

Se webinar: Lede og Elvia lagde kapasitetskart i sommer.

Mange, inkludert strømnettutvalgets rapport “Nett i tide”, peker på kapasitetskart for å bedre kundekommunikasjonen og lette tilknytningsprosessene.  Gjennom sommeren 2022 har Lede og Elvia jobbet med dette og presenterer sin foreløpige løsning samt hvordan de...

=

DIGIN

Kapasitetskartsportal

DIGINs kapasitetsportal er ment å gi en enkel oversikt over eksisterende kapasitetskartløsninger i Norge.

Nettområder hvor det er finnes et kapasitetskart er markert med grønt. Ved å klikke på nettområder med grønn farge vil man åpne den aktuelle løsningen som gjelder for det området.

DIGIN har ikke ansvar for løsninger det lenkes til eller innholdet i disse.

Pågående arbeidspakker/prosjekter i DIGIN

Digital KSU

Produktdata

Autofos

Unik ID

Felles Grunnprofil

CIM-Forum

Nettariff API

Tilknytningssaker

Deling av produksjonsplaner

Driftsstanskoordinering

DSO datautveksling

Kapasitetskart

Slik blir du med i DIGIN

DIGIN ønsker flere nettselskaper velkommen til å være med i samarbeidet – se hvem som er med her. Dersom ditt nettselskap ikke er med, men dette kunne være noe for dere, vennligst ta kontakt med kontaktperson for DIGIN